Tripat School 

Projecten in Azië

Thailand, Bangkok

De Tripat School (voorheen Tridhaksa) startte in het jaar 2000 met een kleuterklas met 27 kinderen. Twee leerkrachten mochten een vrijeschoolopleiding volgen in Australië, waarna zij aan de school in Bangkok verbonden bleven. Inmiddels is de school uitgegroeid tot en met klas 10 en zijn er 2 kleuterklassen en een groep voor kinderen die speciale zorg nodig hebben.

In 2013 is de school verhuisd naar een nieuw gebouw aan de rand van Bangkok. De financiering van het onderwijs wordt helemaal door de ouders gedragen. De school telt nu 180 leerlingen.
De school werd door de jaren heen geleid door mevrouw U-sa Tanompongphandh. Hoewel zij, net zoals de meeste mensen in Thailand, vanuit het Boeddhisme leeft, werd zij steeds meer geraakt door de Rudolf Steinerpedagogie. Deze vorm van onderwijs biedt datgene waaraan het in het reguliere, intellectueel georiënteerde, Thaïse onderwijs ontbreekt.

Voor training en opleiding van de leerkrachten worden met grote regelmaat cursussen georganiseerd. Ervaren vrijeschooltrainers uit het buitenland verblijven enige tijd op de school en begeleiden de leerkrachten in hun klassen. Ook kan er op deze manier euritmie gegeven worden en wordt er kunstzinnig therapeutisch gewerkt. Het Internationaal Hulpfonds droeg in een aantal gevallen bij aan de reiskosten van deze coaches. Ook bood de Tripat school lange tijd onderdak aan de Asian Teachers’ Training (ATT).

Er is behoefte aan een leerkracht Engels taal en aan mentoren voor zowel de lagere school als de bovenbouw.


Eerste steenlegging nieuwbouw Tripat School

pagina afdrukkenShare on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInTell a friend

Internationaal Hulpfonds 2003-2018

naar bovennaar de bovenkant van de pagina...