Hancheng en Yinchuan School 

Projecten in Azië

China

Ten noordwesten van het in China centraal gesitueerde Xi’an liggen in een veraf gelegen oud en armoedig mijnbouw en staalgebied de steden Hancheng en Yinchuan.

Tegen de verdrukking van de bestaande Chinese tradities en armoede in hebben ouders en leraren besloten een vrijeschool op te starten. Het ontbreekt de lokalen aan iedere vorm van luxe: grauwe cementvloeren, twee TL-balken aan de wand, geen verwarming, geen uitgebreide sortering van leermaterialen en dus geen kasten om iets in op te bergen, door de ouders getimmerd schoolmeubilair, geen lerarenkamer, een latrine i.p.v. een toilet.

Er wordt schoolgeld betaald naar draagkracht, hetgeen in de praktijk betekent: geen schoolgeld. De rijkdom van de school wordt vooral bepaald door de vreugde van de kinderen, leraren en ouders. Een hongerloontje van 250 Euro/m weerhoudt de leraren er niet van om zich zeventig uur vol overgave voor de kinderen in te zetten.

Er is behoefte aan van alles in materiele zin, en daarnaast aan training en coaching van de leerkrachten.

pagina afdrukkenShare on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInTell a friend

Internationaal Hulpfonds 2003-2018

naar bovennaar de bovenkant van de pagina...