Asian Teachers’ Training (ATT) 

Projecten in Azië

Thailand, Bangkok

Al meer dan tien jaar wordt in de eerste week van mei in Bangkok de Asian Teachers' Training gehouden, een volgens het model van de zgn. Zutphen zomercursus opgezette training van vrijeschool leerkrachten in Azië. De ATT wordt gegeven door een team Nederlandse vrijeschool leerkrachten die in hun vakantie naar Bangkok gaan om daar voor hun collega's deze op de praktijk gerichte cursus te verzorgen.

De Asian Teachers' Training is in 1998 ontstaan op verzoek van leerkrachten uit Thailand. Emie van Minos vormde in Nederland - samen met ChristofWiechert, Marcel de Leeuw van Hogeschool Helicon en Gerda de Jonge van het IHF - een Azië-werkgroep om dit plan uit te werken.In 2001 vond de eerste cursus plaats.

Een nieuwe ontwikkeling ontstond toen Prof. Dr. Jitprapa van het Ratchasuda college, verbonden aan de medische faculteit van de Mahidol-Universiteit, ontdekte dat de werkwijze van de ATT nauw aansloot bij de onderwijsbehoeften van hun doveninstituten. De leraren, veelal ook zelf doof, volgden de training en constateerden dat hun pupillen opvallend grote vorderingen maakten door de beeldende en kunstzinnige benadering van de lesstof.

De ATT wordt momenteel georganiseerd door AeRawinas, een energieke en enthousiaste vrouw uit Chiang Mai. Het IHF heeft de training gedurende lange tijd financieel ondersteund. Nu kan de training zich zelfstandig onderhouden uit de bijdragen van de participanten. Wel wordtnog financiële steun gevraagd om leerkrachten, die hun bijdrage niet kunnen betalen in de gelegenheid te stellen de ATT te kunnen volgen.

pagina afdrukkenShare on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInTell a friend

Internationaal Hulpfonds 2003-2018

naar bovennaar de bovenkant van de pagina...