Giften aan het IHF 

Help mee  

U kunt ons werk steunen met een gift op een van de IHF-rekeningen

Ook kleine bedragen zijn welkom!

We verzoeken u vriendelijk om uw gift met internetbankieren over te maken via uw eigen bank. Hierdoor vervallen bijkomende kosten voor iDeal en acceptgiro's; uw gift komt daardoor volledig ten goede aan het Internationaal Hulpfonds.

Via onderstaande links komt u direct op de inlogpagina van uw bank:

www.asn.nl
www.triodos.nl
www.rabo.nl
www.ing.nl
www.abnamro.nl
www.snsbank.nl

Triodos Bank IBAN: NL03 TRIO 0212 1950 50
BIC: TRIONL2U

T.n.v. Internationaal Hulpfonds, Nijmegen. Vermeld a.u.b. bij uw overboeking dat het om een gift gaat en desgewenst voor welk project uw gift bedoeld is.

Uw gift is aftrekbaar voor de belasting

Stichting Internationaal Hulpfonds is door de Belastingdienst aangemerkt als een 'Algemeen Nut Beogende Instelling' (ANBI). Donaties en giften van particulieren vallen daardoor onder de giftenaftrek voor de inkomstenbelasting en zijn vrijgesteld van schenkingsrecht.

Meer informatie over de ANBI-stauts van het IHF vindt u op de site kennisbank filantropie:

www.kennisbankfilantropie.nl/anbi/internationaal-hulpfonds

RSIN-nummer: 8161 17 585

Met een RSIN-nummer kunt u controleren of een instelling (het IHF) de ANBI-status bezit. Bij een periodieke schenking dient u dit nummer te vermelden.

Gewone giften zijn alleen aftrekbaar voor zover deze hoger zijn dan de drempel van 1% van uw inkomen; periodieke giften zijn in hun geheel aftrekbaar. Zie hieronder voor meer informatie en de website van de belastingdienst.

Het jaarverslag wordt u gratis toegezonden, de rOndbrief ontvangt u bij een minimumbijdrage van € 30 per jaar

Machtigen

U kunt het IHF ook machtigen, m.b.v. een formulier dat u hier kunt downloaden, printen en opsturen:

incasso machtiging.pdf

Na ontvangst van de ingevulde machtiging zenden wij u een bevestiging. Aan het begin van iedere door u aangegeven periode wordt het door u toegezegde bedrag van uw rekening afgeschreven. U kunt een machtiging te allen tijde intrekken door dit aan het IHF te melden. Bent u het met een afschrijving niet eens, dan kunt u dit aan de bank laten weten. Deze zorgt er dan voor dat het bedrag weer op uw rekening wordt teruggestort.

U kunt ook per mail een formulier aanvragen; dat sturen we u dan binnen enkele dagen thuis.

Het jaarverslag wordt u gratis toegezonden, de rOndbrief ontvangt u bij een minimumbijdrage van € 30,00 per jaar.

Periodieke giften

Met uw giften levert u een zeer welkome bijdrage aan het werk van het Internationaal Hulpfonds. Voor hetzelfde geld zou u het IHF nog beter kunnen steunen d.m.v. een periodieke gift.

Tot 2014 mocht u een periodieke gift alleen aftrekken als u deze had vastgelegd bij de notaris. Bij periodieke giften vanaf 2014 hoeft dit niet meer. U kunt kiezen of u de gift via de notaris wilt vastleggen of via een schriftelijke overeenkomst met de instelling of vereniging waaraan u de gift doet.

overeenkomst periodieke gift in geld.pdf

Wilt u van deze mogelijkheid gebruik maken, neemt u dan contact op met ons secretariaat.

Stichting Internationaal Hulpfonds
Guldenstraat 16
6532 RL Nijmegen
06 2697 2310

Stichting Internationaal Hulpfonds is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 30167248

pagina afdrukkenShare on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInTell a friend

Internationaal Hulpfonds 2003-2018

naar bovennaar de bovenkant van de pagina...