Azië 

Projecten van het IHF  

Zuid Azië (Nepal, India)

India en Zuid- en Oost-Azië

Het IHF is betrokken bij de volgende projecten in India:

Andere vrijescholen in India zijn: Tridha en Inodai in Mumbai; de Bangalore Steinerschool in Bangalore (waaraan nog drie aparte kleuterschooltjes verbonden zijn elders in de stad) de PuneSteinerschool in Pune. Incidenteel ontvangt het IHF een hulpvraag van deze scholen, maar zij hebben meer contact met andere vrijeschool-gerelateerde fondsen in andere westerse landen.

Wilt u één van bovenstaande scholen of India/Nepal in het algemeen helpen, dan kunt u geld overmaken onder codenummer 8280 (ZuidWest Azië), met vermelding om welke school en/of welk land het gaat. Als u op een andere manier wilt helpen, bijvoorbeeld door begeleiding of teachertraining te bieden, dan kunt u contact met mij opnemen. Anselma Remmers, , tel. 06 2166 4953.

Oost Azië

China

Het Waldorfonderwijs is in China begonnen in Chengdu in 1993. In dat jaarontmoette de Australische ex-journalist en ervaren vrijeschool leraar Ben Cherry Harry Wong en zijn vrouw Li Zhang in hun theehuis in Chengdu. Zij raakten al snel in een inspirerend gesprek over kunstzinnig en spiritueel Waldorf onderwijs verwikkeld. Dit was voor het echtpaar de aanleiding om hun leven drastisch om te gooien en naar Amerika/Engeland te verhuizen om een opleiding als vrijeschool leraar aldaar te volgen. Acht jaar later is de kiem van de eerste klas uitgegroeid tot een school met acht klassen en zes kleuterklassen die in totaal door 250 kinderen bezocht worden. In 2011 is een nieuw kleurrijk geschilderd gebouw betrokken. In 2012 is de vrijeschool in Chengdu officieel door de Chinese overheid als onderwijsinstelling erkend.

Naast onderwijs aan kinderen biedt de school aan honderden ouders en leraren de mogelijkheid tot vrijeschool leraar te worden opgeleid. De toestroom van studenten is zo groot dat een wachtlijst moest worden aangelegd. Om Chengdu te ontlasten en opleidingsmogelijkheid in het grote China te spreiden zijn onlangs in Guangzhou (Kanton) en Beijing nieuwe lerarenopleidingen gecreëerd. In oktober 2011 is in Chengdu, i.s.m. met San Francisco en Vancouver Island de opleiding voor bovenbouwleraren gestart.

Momenteel zijn er in geheel China 23 lagere school initiatieven en 172 kleuterschool initiatieven. Er is een grote behoefte aan ervaren leraren (momenteel nog uit het buitenland) om het sterk groeiende aantal leraren op te leiden en in de praktijk te begeleiden. In Taiwan bezoeken in drie scholen 525 kinderen klas 1 t/m 10. Op drie andere scholen staat men op het punt een bovenbouw te starten.

De Chinese wijsheid is springlevend en alomtegenwoordig. De vrijeschoolpedagogie krijgt zijn eigen Chinese kleur middels verbindingen met Confucius, Lao Tse, Chinese geneeskunst, kalligrafeer- en schilderkunst, Tai Chi, Chi Gong, acupunctuur etc.

pagina afdrukkenShare on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInTell a friend

© Internationaal Hulpfonds 2003-2018

naar bovennaar de bovenkant van de pagina...