menu
 winkelmandje 

Wijkontwikkelingsproject Aynimundo 

Peru, Lima

Aynimundo

De naam betekent: Ik help jou, opdat jij daarna anderen kunt helpen.

Dit wijkontwikkelingsproject is gestart in de jaren tachtig als afstudeerproject van niet westers-sociologe Michaela Hordijk en architect Warmolt Lameris. Begonnen werd in een wijk met het planten van struiken en bloemen en het kleur geven aan huizen, opdat de bewoners met meer plezier naar hun huis terugkeerden. Dit bleek enorm positief te werken. Vervolgens werd er een wijkraad ingesteld, die de wensen van de achterban met Michaela Hordijk en Warmolt Lameris communiceerden. Inmiddels in Michaela Hordijk al lang terug in Nederland, maar Warmolt Lameris heeft het project uitgebouwd naar meerdere wijken.

Aynimundo3

Het IHF draagt bij in de zomerscholen. Van december t/m februari zijn de scholen in Lima gesloten, wat voor kwetsbare kinderen een gevaarlijke periode is t.a.v. geweld, prostitutie en criminaliteit. Aynimundo biedt in deze periode vrije school onderwijs aan voor kleuters, lagereschoolkinderen, en ambachtelijk onderwijs voor middelbare scholieren. Hiermee wordt getracht kinderen mentaal en emotioneel sterker te maken.

Het IHF ondersteunt de zomerscholen in twee wijken van Lima. Inmiddels zijn er in deze stad van 20 miljoen inwoners zes zomerscholen.

www.aynimundo.org

Uw donatie is zeer welkom op code 30009288 Per Humanisarte/Aynimundo

Aynimundo2