menu
 winkelmandje 

Azië 

Projecten van het IHF

Zuid Azië (Nepal, India)

India en Zuid- en Oost-Azië

Het IHF is betrokken bij de volgende projecten in India:

Andere vrijescholen in India zijn: Tridha en Inodai in Mumbai; de Bangalore Steinerschool in Bangalore (waaraan nog drie aparte kleuterschooltjes verbonden zijn elders in de stad) de PuneSteinerschool in Pune. Incidenteel ontvangt het IHF een hulpvraag van deze scholen, maar zij hebben meer contact met andere vrijeschool-gerelateerde fondsen in andere westerse landen.

Wilt u één van bovenstaande scholen of India/Nepal in het algemeen helpen, dan kunt u geld overmaken onder codenummer 8280 (ZuidWest Azië), met vermelding om welke school en/of welk land het gaat. Als u op een andere manier wilt helpen, bijvoorbeeld door begeleiding of teachertraining te bieden, dan kunt u contact met mij opnemen. Anselma Remmers, , tel. 06 2166 4953.

Oost Azië

China

Het Waldorfonderwijs is in China begonnen in Chengdu in 1993. In dat jaarontmoette de Australische ex-journalist en ervaren vrijeschool leraar Ben Cherry Harry Wong en zijn vrouw Li Zhang in hun theehuis in Chengdu. Zij raakten al snel in een inspirerend gesprek over kunstzinnig en spiritueel Waldorf onderwijs verwikkeld. Dit was voor het echtpaar de aanleiding om hun leven drastisch om te gooien en naar Amerika/Engeland te verhuizen om een opleiding als vrijeschool leraar aldaar te volgen. In 2004 werd de eerste Waldorf school geopend. Acht jaar later is de kiem van de eerste klas uitgegroeid tot een school met acht klassen en zes kleuterklassen die in totaal door 250 kinderen bezocht worden. In 2011 is een nieuw kleurrijk geschilderd gebouw betrokken. In 2012 is de vrijeschool in Chengdu officieel door de Chinese overheid als onderwijsinstelling erkend.

Naast onderwijs aan kinderen biedt de school aan honderden ouders en leraren de mogelijkheid tot vrijeschool leraar te worden opgeleid. De toestroom van studenten is zo groot dat een wachtlijst moest worden aangelegd. Om Chengdu te ontlasten en opleidingsmogelijkheid in het grote China te spreiden zijn in Guangzhou (Kanton) en Beijing nieuwe lerarenopleidingen gecreëerd.

Momenteel (2017) zijn er in geheel China 60 lagere school initiatieven en 450 kleuterschool initiatieven. Er is een grote behoefte aan ervaren leraren om het sterk groeiende aantal leraren op te leiden en in de praktijk te begeleiden. In Taiwan bezoeken in drie scholen 525 kinderen klas 1 t/m 10. Op drie andere scholen staat men op het punt een bovenbouw te starten.

Er is een overkoepelende organisatie, Chinese Waldorf Forum, dat toezicht houdt op de kwaliteit van de scholen. Ben Cherry, die het Waldorf-onderwijs naar China heeft gebracht, is de voorzitter van het CWF.

De Chinese wijsheid is springlevend en alomtegenwoordig. De vrijeschoolpedagogie krijgt zijn eigen Chinese kleur middels verbindingen met Confucius, Lao Tse, Chinese geneeskunst, kalligrafeer- en schilderkunst, Tai Chi, Chi Gong, acupunctuur etc.

Hancheng en Yinchuan School

Vietnam

In 2003 is de Vrije-School-pedagogie in Vietnam begonnen met de oprichting van Waldorf-kleuterklassen, maar heel lang verliep deze ontwikkeling moeizaam.

De eerste initiatieven voor Waldorf-kleuterklassen konden pas beginnen nadat Vietnam zich meer op het westen was gaan oriënteren. Dat gebeurde later dan in China, nl in de jaren 90 van de vorige eeuw na de ineenstorting van de Sovjet Unie, waarmee het Vietnamese regiem hechte banden had. De naam Thanh Cherry is onlosmakelijk verbonden aan de Waldorfscholen in Vietnam. Bijna gelijktijdig is zij in 2003 gestart met drie kleuterscholen in Ho-Chi-Min-City, samen met haar vriendin Co Suong. Zij kenden elkaar uit de tijd van de Vietnamese oorlog, toen Thanh het geluk had om te kunnen vluchten naar Australië , maar Suong achter moest blijven en terecht kwam in heropvoedingskampen van de Vietcong. Na de oorlog vonden ze elkaar weer terug. Thanh richtte toen het Vietnam Children’s Project (VCP) op, een Australisch initiatief om de schooltjes te ondersteunen. Het IHF werkt nauw samen met het VCP.

Sinds die tijd zijn de drie kleuterscholen, Dieu Giac, Than Lan en Tro Trang, weliswaar voortvarend van start gegaan, maar ze werden voortdurend tegengewerkt door de communistische overheid. Met name de lokale overheid legde telkens nieuwe beperkingen op door bv het houten speelgoed af te keuren, omdat dit niet hygiënisch zou zijn. Met veel vindingrijkheid wisten de leerkrachten echter de schooltjes draaiende te houden, maar veel ontwikkeling zat er al die jaren niet in. Het kinderaantal groeide nauwelijks en omdat er geen aansluiting was op een Waldorf lagere school, haalden veel ouders de kinderen voortijdig van school om verzekerd te zijn van een goede aansluiting op de reguliere scholen van de Vietnamese overheid.

In 2015 deed zich een bijzonder verschijnsel voor in het Steiner-Waldorf onderwijs in Vietnam. Het begon met 2 jonge vrouwen, Thao, een ouder van de Tho Trang school in Ho Chi Minh stad, en Huong, een onderzoekster in Hanoi. Ze vonden elkaar via Facebook. Beiden hadden een warme belangstelling voor de antroposofische pedagogie, die zo sterk verschilt van het traditionele en prestatiegerichte reguliere onderwijs, die zij zelf hadden genoten. Zij, beiden jonge ouders, spraken af om een actie te beginnen op facebook en een reeks artikelen te plaatsen over de antroposofie in het algemeen en de Steiner-Waldorf educatie in het bijzonder. Het resultaat was een enorme belangstelling onder progressieve Vietnamezen, zowel bij ouders als bij docenten. Daarna gingen de ontwikkelingen snel. In november van dat zelfde jaar was het aantal kinderen op Tho Trang toegenomen tot het maximum aantal, dat is toegestaan. Er ontstond een wachtlijst van 60 kinderen! Daarnaast werd de vraag van bestaande ouders steeds groter om in Ho-Ch-Min-City de eerste Waldorf-lagere school op te richten. En die is er ook gekomen in 2016. De Tho Trang locatie werd te klein. Er is werd een nieuwe school gebouwd voor 4 kindercrèches, 4 kleuterscholen en een grote vergaderruimte. Wel is er nog steeds behoefte aan een nieuwe locatie voor de onderbouw van 1 tot en met 6.

Dieu Giac Child Centre

Thanh Lan Kindergarten

Tho Trang Child Centre

Thailand

In Thailand zijn de volgende projecten:

Asian Teachers Training

Tridhaksa School

Panyotai Waldorf School

Fah Kwang School