menu
 winkelmandje 

WOW/Corona actie 

komende WOW acties

Succes met WOW acties!

Vrije School De Kleine Prins in Doetinchem heeft de actie Fietsival gehouden in het voorjaar. De kinderen klas 3/4 en 5/6 van De Kleine Prins hebben op wielen sponsorgeld weten te verzamelen voor twee goede doelen, Eén van die doelen was hulp voor Escuela Caracol in Guatemala.

De opbrengst was, zoals je op de foto kunt zien : € 563 voor Caracol. De kinderen in Guatemala zullen erg verbaasd zijn en niet snappen dat je in Nederland met een actie op wielen, fietsen dus, sponsorgeld kunt verzamelen voor een school in nood.

Hartelijk dank namens de Caracolitos, de kinderen van de school die door corona en het natuurgeweld getroffen is.

Vrijescholen in nood door corona

Help ons helpen

De corona-pandemie lijkt bij ons over zijn hoogtepunt heen te zijn. Dat is in andere landen helaas wel anders.

Nepal, India, Guatemala, Ecuador, Kenia, Zuid-Afrika, … In veel landen is de crisis nog volop aan het woeden.

Veel scholen zijn dicht; omdat de school in de basisbehoefte van een warme maaltijd voorziet, heeft dit directe gevolgen voor de schoolgaande kinderen. Het leren verloopt minder vlot door de online-lessen (voor degenen die de nodige apparatuur daarvoor hebben) maar dat is in veel gevallen niet het grootste probleem. Voor de Waldorfscholen die wij ondersteunen, gaat het ook om het leren van en met elkaar, om de sociale dimensie.

Veel ouders hebben geen werk. Schoolgeld kunnen zij vaak niet betalen. Daardoor komen steeds meer scholen in financiële problemen. In de meeste landen is er immers geen steun van de overheid.

Help ons helpen…


Via 123 inkt kunt u ook geld doneren aan het IHF, klik op deze link, en u ziet hoe!


Inmiddels loopt de actie op een aantal scholen. Op het Grotius College in Delft doet de 9e klas mee, omdat het ook verbindt, in deze tijden van corona, waar leerlingen elkaar minder zien.

Wilt u ook mee doen, maar weet u niet goed wat u kunt doen? Neem contact met ons op!


Beste vrienden,

De corona-crisis omvat ondertussen zowat de hele wereld. Arme landen treft deze crisis bijzonder hard. Zo ook enkele van onze scholen. Het gaat bijvoorbeeld om scholen in Zuid-Afrika, Kenia, Nepal, de Filippijnen, Guatemala, Ecuador en Haïti.

Lockdown betekent dat veel ouders geen werk meer hebben, geen werk betekent vaak geen eten, met honger en angst als gevolg.

Net als bij ons zijn de scholen dicht. Voor zover dat mogelijk is, worden online lessen gegeven. Of men probeert op een creatieve manier contact te houden met de kinderen. Arme gezinnen hebben geen computer. De leerkrachten werken hard om de gezinnen moreel te steunen. Maar de leraren die hard werken krijgen vaak geen salaris omdat er geen geld meer is om de school te betalen. Daarmee worden hun gezinnen ook hard getroffen. Waar mogelijk worden vanuit de scholen maaltijden verstrekt als een soort voedselbank. De nood is groot.

Van hieruit kunnen wij veel betekenen voor anderen.

Met bedragen die voor ons relatief klein zijn, kunnen mensen in andere landen heel veel doen.

Zo gaf een collega uit Guatemala aan dat voor het bedrag dat wij in een restaurant uit zouden geven voor één persoon, een hele school daar een middagmaaltijd zou kunnen krijgen. Die ene maaltijd is voor hen van levensbelang.

Gezien de extreme situatie durven wij jullie verzoeken om mee te doen aan deze crowdfunding.

Wil jij "onze" scholen helpen, dan kun je een bedrag overmaken naar

NL03TRIO0212195050 van het Internationaal Hulpfonds in Nijmegen. Vermeld erbij "Noodhulp corona". In Nederland is dit fiscaal aftrekbaar (ANBI-status).

Wilt u geld overmaken, dan gaat dat ook eenvoudig via iDeal

Alvast onze dank dat je dit leest, ook namens de kinderen. Mogen we jou verzoeken dit bericht ook te delen?

Zorg goed voor jezelf en voor elkaar!

Hieronder een viertal projecten die enorm geholpen zouden zijn met een WOW actie, Waldorf One World, waarbij een school in Nederland door middel van acties en inzamelingen geld ophaalt voor een specifiek project in een deel van de wereld waar dat geld een enorme impact kan hebben.


Project: Khanyisa waldorfschool

Khanyisa betekent in Zulu: verlichten en in Ndebele betekent: het bron van licht.

De Khanyisa waldorfschool ligt in de buitenwijken van Kaapstad en is speciaal voor kinderen, die niet op een reguliere vrije school les kunnen krijgen, omdat ze leerproblemen hebben.

Op deze school ondersteunen ze de leerlingen door een grote variëteit aan praktische vakken aan te bieden. Alle leerlingen die niet alle extra kosten kunnen betalen worden gesteund door verschillende fondsen.

Het ritme van de schooldag begint met bewegen. Door zoveel mogelijk dingen buiten te doen worden de concentratie, de wakkerheid en de motorische beweging geactiveerd. Hierna wordt pas het periode onderwijs gegeven. Meestal duurt een periode drie weken. De thema’s worden op ieders niveau uitgediept, besproken en geanalyseerd. Rekenen en taal worden in de loop van de ochtend gegeven en in de tweede helft van de dag komen de praktische vakken aanbod.

Kunst zoals muziek, poëzie en beweging zijn belangrijke onderdelen om zo bij de leerlingen de schoonheid de gedachten en emoties te wekken en de liefde voor creativiteit.

Khanyisa heeft 75 leerlingen tussen de 9 en 18 jaar. Er zijn zes klasse leraren en zes vak docenten.

De leerlingen vinden het fijn om met hun handen te werken. Het geeft ze zelfvertrouwen, om iets van waarde te maken. Het ontwikkelt de handvaardigheid van de leerling; de oog hand coördinatie en het gevoel voor evenwicht en stabiliteit.

De tuinbouw en de hospitality lessen werken samen in het voorbereiden en verwerken van duurzame en organisch gekweekte groente tot volwaardige voeding.

Op de schoolgrond leren ze de principes van perma cultuur. Dit voorbeeld leidt ze naar een zo natuurlijk mogelijk leven. Op deze wijze leren de leerlingen om i.p.v. een afhankelijke consument te zijn een verantwoorde producent te worden. Deze weg geeft ze beroepsmogelijkheden en leert ze vol te houden.

De creativiteit en positieve instelling van de docenten inspireert de leerlingen. Ze koken met groente uit de tuin en leren om ze klaar te maken als een optimale voedingsbron. Ze leren ook om economisch om te gaan met de materialen die er zijn zonder iets van de textuur of smaak aan te passen.

De bovenbouw leerlingen koken drie keer per week voor de leraren en leerlingen en bieden die maaltijden te koop aan. Er staan op zulke dagen lange rijen voor de keuken.

De leerlingen leren de grondprincipes van het naaien, als ze verder komen werken ze op de naaimachine en maken ze hun eigen kleding en de gevorderden leren ook stofferen.

In de bovenbouw doen alle leerlingen alle verschillende vakken en worden gestimuleerd in een vak waar ze affiniteit en de mogelijkheden voor hebben.

Er zijn veel bekwame leerlingen die hier hun richting vinden en opbloeien op school.

De opvoeders van de Khanyisa school zijn diep verbonden met de innerlijke groei en de holistische ontwikkeling van de leerling. Dit zie je terug in hun zorg rondom het kind; de voorbereiding van een nieuw schooljaar en de onvoorwaardelijke positieve terugblik van hun leerlingen.

De kracht van hun werk ligt bij hun gemeenschappelijkheid, de mogelijkheden van hun inzet en hun ervaring om kinderen met problemen en hun dagelijkse armoede te helpen.

De kinderen verrijken de leraren en worden verzorgd door een sterke groep toegewijde volwassenen.


WOWactie: De nood is nog hoog in Armenië

Vanuit mijn portefeuille Kaukasuslanden wil ik graag twee projecten in Armenië onder de aandacht brengen voor de WOW-actie.

Bij deze projecten zetten de medewerkers zich, onder moeilijke omstandigheden, met hart en ziel in voor kinderen en jonge mensen met een beperking. Beide projecten werken ook met vluchtelingenkinderen en zijn ontstaan vanuit de vrijeschool in Jerevan, de hoofdstad van Armenië.

Hier in Nederland hoor je in de media nu vrijwel niets meer over de situatie in Armenië, maar het land verkeert, na de oorlog in Nagorno Karabach, in een ernstige crisis.

De mensen zijn ontredderd, er heerst armoede en werkeloosheid en vertwijfeling om de verloren gebieden. De politieke situatie in het land is instabiel. Ook Corona zorgt nog steeds voor problemen. Vele vluchtelingen zijn het land binnengestroomd, opvang is heel moeilijk.

Bijna iedere familie rouwt om omgekomen jonge soldaten, er worden nog veel soldaten vermist, of ze bevinden zich nog in krijgsgevangenschap.

De projecten waarvoor we steun vragen, kunnen in deze moeilijke tijd vrijwel niet rekenen op geld van de staat. Terwijl hulp juist nu heel hard nodig is en het land de positieve kracht, die uitgaat van deze initiatieven, nu broodnodig heeft.

Het gaat om Mayri, een dagverblijf voor kinderen en jongeren met een beperking, dat dit jaar haar zevenjarig jubileum viert.

En om Shoghik, dat betekent lichtstraaltje, een centrum, opgericht in 2020, waar gewerkt wordt met jongere kinderen en kinderen van vluchtelingen, die extra ondersteuning nodig hebben bij hun opvoeding en schoolwerk.

Mayri werkt met een vaste groep jongeren. In Armenië bestaan er weinig voorzieningen voor kinderen en (jonge) mensen met een beperking.

Gelukkig kunnen er ook regelmatig groepen uit andere kindertehuizen uit de stad voor een project en voor therapie naar Mayri naar komen.

Ook kinderen van vluchtelingen vinden hun weg naar Mayri. Ze krijgen daar verschillende vormen van therapie, zoals muziektherapie, heil-euritmie en er wordt ook aan theater gedaan. Verder heeft Mayri een aantal mooie werkplaatsen o.a. voor keramiek, bakken, naaien en voor het maken van kaarsen. Sinds kort is men begonnen met een café-restaurant en ook wordt er gewerkt aan een maaltijden bezorgservice.

Zara Manoukyan, de leidster van het instituut, liet weten dat ze enkele uit het oorlogsgebied teruggekeerde jonge soldaten de mogelijkheid biedt om bij Mayri te werken. Zij werken met name bij het nieuw opgezette restaurant. Dat biedt een nieuw perspectief voor iedereen!

hoghik richt zich op jongere kinderen en biedt hulpklassen bij de school. Shoghik zet zich ook in voor kinderen van vluchtelingen die, tijdens en na de oorlog, massaal naar de hoofdstad zijn gekomen. Er wordt veel aandacht besteed aan het werken met ouders.

De leidster van dit project, Susanna Mirzoyan, werkt behalve als heilpedagoge ook als biologielerares op de vrije school in Jerevan.

Er worden, naast de schoolactiviteiten, excursies gehouden met de kinderen en ook bij Soghik wordt vol ingezet op spel, beweging, muziek en werken met de handen.

Het zou heel fijn zijn, als er een school is in Nederland, die een WOW-actie wil organiseren voor deze twee projecten, die zich met veel inspanning staande moeten houden in deze moeilijke tijden.

Voor verdere informatie over dit werk in Armenië, verwijzen we naar de websites van Mayri en Shoghik: http://mayri.am/en/ en https://shoghik.org/

Mede namens de contactpersonen voor het IHF,

Meis Saltet en Gooyke van der Sloot,

Anselma Remmers


Project: Himalaya Waldorfschool, Kathmandu, Nepal

De Himalaya Waldorfschool is gestart in januari 2019. Het initiatief voor deze school kwam van een groep ouders en leerkrachten die eerst verbonden waren aan de Tashi-Waldorfschool in Kathmandu. Helaas kwamen er bepaalde misstanden aan het licht en het lukte niet om die binnen de school zelf op te lossen. Daarom heeft deze groep besloten zich terug te trekken en een nieuwe school op te richten.

Want dat het vrijeschoolonderwijs de kinderen van Nepal veel te bieden heeft, daarvan waren zij allen overtuigd. Omdat het ging om een reeds bestaande groep leerlingen die al onderwijs genoten, was het belangrijk om snel een andere oplossing te vinden, zodat de kinderen naar school konden blijven gaan. De groep ouders heeft héél hard gewerkt om een geschikte plek te vinden waar gebouwd kon worden én om een licentie te krijgen. De school ligt in het noorden van de stad, maar dichtbij een ringweg, zodat hij goed bereikbaar is; tevens dichtbij de uitlopers van de Himalaya, zodat ook natuur in de buurt is.

Zo was er al wel grond, maar nog geen gebouw. De kinderen kregen les in tenten. Maar ook in Nepal is het in januari en februari nog koud. Dus met mutsen op en warme kleding en vooral door veel te bewegen hielden ze zich warm. In de pauzes kon iedereen zich opwarmen aan het vuur. En toen met de bouw gestart werd, hielpen de kinderen mee met sjouwen en bouwen!

In deze omstandigheden deden de leraren vol toewijding hun werk. Veel lessen werden ook buiten gegeven, als het maar even kon. In het voorjaar werd Holi, het Hindoeïstische kleurenfeest, uitbundig en vreugdevol gevierd. Want niet alleen werd het toen weer warmer, maar ook het gebouw kon spoedig daarna betrokken worden, zij het dat nog lang niet alles al af was.

De Himalaya Waldorfschool heeft als doel, dat het vrijeschoolonderwijs geworteld is in de Nepalese cultuur en dat deel uit maakt van de (kleine) vrijeschoolbeweging die er al is binnen Nepal. Er is contact met de andere vier vrijescholen in Nepal en gezamenlijk wordt gewerkt aan een Nepalees vrijeschoolleerplan. De voertaal is dan ook Nepalees; wel wordt Engels als vakles gegeven.

De kinderen komen veelal uit arme gezinnen of uit een weeshuis, maar er zijn ook enkele kinderen uit gezinnen met hoger opgeleide ouders. Het zijn ook deze ouders die het voortouw hebben genomen bij dit initiatief. Maar het is hun uitdrukkelijke wens dat de school er is voor zowel deze kinderen uit kansarme situaties én voor kinderen uit de meer welgestelde kringen. Zodat het gewoon wordt dat zij met elkaar samen leren en opgroeien.

Inmiddels (ten tijde van dit schrijven, aug. 2019) is het gebouw zo goed als klaar. Maar er moet nog veel afgewerkt worden en er moet nog meubilair bij komen. Ook leermiddelen en boeken zijn nog nodig. En de leraren hebben behoefte aan meer begeleiding en opleiding.

Tot nog toe hebben twee ouders veel eigen geld in dit initiatief gestoken en één van hen heeft grote leningen gedaan vanuit zijn bedrijf voor Himalaya-trekkings, om te kunnen bouwen.

Wat er nu nodig is, is geld om deze schulden te kunnen aflossen, de benodigde materialen aan te schaffen en te voorzien in de lerarensalarissen tijdens deze startfase.

Het uiteindelijke doel is om als school financieel zelfstandig te zijn. Het streven is om dat in enkele jaren te bereiken. Maar de hulp van buitenaf die nu gevraagd wordt, is noodzakelijk als investering om verder te kunnen.

Dragen jullie je steentje bij om deze school een financieel fundament te geven?

Anselma Remmers, portefeuillehouder West- Azië

Bijdragen kunnen worden overgemaakt aan: Internationaal Hulpfonds, o.v.v. Himalaya Waldorfschool, Code 60009371

Triodosbank

IBAN code: NL03 TRIO 0212 1950 50


Project: Ecole du Village - Torbeck Haïti

Deze school bevindt zich aan de zuidwestkust van het land.

Bij veel kinderen in Torbeck, net zoals in de rest van het land, gaat het in eerste instantie om leven en overleven in armzalige omstandigheden. Naar school gaan is niet de hoofdprioriteit.

Miriam Silien, oud-vrijeschoolleerling, heeft hier een school opgericht om de kinderen een kans te geven op een beter leven. Het is van levensbelang dat de kinderen te eten krijgen op school; zij leren er ook lezen en schrijven, kunstzinnige vakken zijn heel belangrijk en als zij wat ouder worden, krijgen zij in Ecole du Village de kans om een beroep te leren : het land bewerken, meubels maken, handwerken,... De kinderen die van Ecole du Village komen, leren zoals in een vrijeschool met hoofd, handen en hartenkrachten.

Na orkaan Matthew.

De school heeft onder de orkanen en aardbevingen de laatste jaren geleden. De school was voor een groot deel door orkaan Matthew verwoest; daarna hebben termieten de school verder aangevreten, waardoor de kinderen in een bouwval les kregen. Met de hulp van o.a. de WOW-acties in Eindhoven en Rotterdam en schenkingen voor deze school, hebben wij vanuit het IHF bij mogen dragen aan de wederopbouw van de school. De nieuwe klaslokalen zijn begin 2019 in gebruik genomen. Het atelier nog niet; hiervoor is er nog steeds steun nodig.

De schoolkeuken : met hout en drie stenen wordt hier voor 130 kinderen elke dag gekookt.

De generator om in de houtwerkplaats te kunnen werken werd met WOW-geld uit Eindhoven aangeschaft.

Het atelier voor de meubelmakers werd met IHF-geld voor een deel weer opgebouwd.

Het schoolgebouw wordt opnieuw opgebouwd.

Voor de verdere opbouw van de houtwerkplaats ontbreken de financiële middelen; door de gespannen binnenlandse situatie (noodtoestand) kan het ateliergebouw niet langer gehuurd worden. de werkplaats moet verhuizen en opnieuw opgezet worden.

Wilt u geld overmaken voor dit project, vermeld dan de volgende code: 30092893, bankrekeningnummer: NL03TRIO 0212 1950 50


Project: Waldorf Kakuma Project, Kenia, Kakuma

In het Noorden van Kenia, aan de grens met Soedan ligt het vluchtelingen Kamp Kakuma. Het kamp telt 200.000 inwoners en elke week komen er nog vluchtelingen bij. Uit Soedan, Burundi, Congo. Het zijn meer kinderen dan volwassenen. Om de kinderen van hun oorlogstrauma’s te verlossen wordt gewerkt met de kunstvakken van de vrijeschool. Op verschillende plaatsen in het kamp zijn CFS’s, Child Friendly Spaces ingericht , alleen toegankelijk voor kinderen en de medewerkers van Waldorf Kakuma Project. In grote kringen zitten ze dichtbij elkaar; nat-in-nat schilderen, met waskrijt tekenen en boetseren zorgen voor rust en een normale ademhaling.

Zang, toneel, spraakoefening en euritmie helpen thuis te komen in het lichaam. Ritme en herhaling geven houvast en een gevoel van veiligheid.

Sinds enkele jaren zijn alle medewerkers van het Waldorf Project zelf afkomstig uit het kamp. In de ochtenden werken ze met de kinderen, ’s middags krijgen ze een opleiding. Door met de kinderen te werken overwinnen ze hun eigen trauma’s en krijgen ze – soms voor het eerst – het gevoel een waardevol mens te zijn.

Reiny Jobse

Portefeuillehouder Oost-Afrika voor IHF

Bijdragen kunnen worden overgemaakt aan: Internationaal Hulpfonds, o.v.v. Waldorf Kakuma, Code 10009245