menu
 winkelmandje 

WOW/Corona actie 

komende WOW acties

Succes met WOW acties!

Vrije School De Kleine Prins in Doetinchem heeft de actie Fietsival gehouden in het voorjaar. De kinderen klas 3/4 en 5/6 van De Kleine Prins hebben op wielen sponsorgeld weten te verzamelen voor twee goede doelen, Eén van die doelen was hulp voor Escuela Caracol in Guatemala.

De opbrengst was, zoals je op de foto kunt zien : € 563 voor Caracol. De kinderen in Guatemala zullen erg verbaasd zijn en niet snappen dat je in Nederland met een actie op wielen, fietsen dus, sponsorgeld kunt verzamelen voor een school in nood.

Hartelijk dank namens de Caracolitos, de kinderen van de school die door corona en het natuurgeweld getroffen is.

Vrijescholen in nood door corona

Help ons helpen

De corona-pandemie lijkt bij ons over zijn hoogtepunt heen te zijn. Dat is in andere landen helaas wel anders.

Nepal, India, Guatemala, Ecuador, Kenia, Zuid-Afrika, … In veel landen is de crisis nog volop aan het woeden.

Veel scholen zijn dicht; omdat de school in de basisbehoefte van een warme maaltijd voorziet, heeft dit directe gevolgen voor de schoolgaande kinderen. Het leren verloopt minder vlot door de online-lessen (voor degenen die de nodige apparatuur daarvoor hebben) maar dat is in veel gevallen niet het grootste probleem. Voor de Waldorfscholen die wij ondersteunen, gaat het ook om het leren van en met elkaar, om de sociale dimensie.

Veel ouders hebben geen werk. Schoolgeld kunnen zij vaak niet betalen. Daardoor komen steeds meer scholen in financiële problemen. In de meeste landen is er immers geen steun van de overheid.

Help ons helpen…


Via 123 inkt kunt u ook geld doneren aan het IHF, klik op deze link, en u ziet hoe!


Inmiddels loopt de actie op een aantal scholen. Op het Grotius College in Delft doet de 9e klas mee, omdat het ook verbindt, in deze tijden van corona, waar leerlingen elkaar minder zien.

Wilt u ook mee doen, maar weet u niet goed wat u kunt doen? Neem contact met ons op!


Beste vrienden,

De corona-crisis omvat ondertussen zowat de hele wereld. Arme landen treft deze crisis bijzonder hard. Zo ook enkele van onze scholen. Het gaat bijvoorbeeld om scholen in Zuid-Afrika, Kenia, Nepal, de Filippijnen, Guatemala, Ecuador en Haïti.

Lockdown betekent dat veel ouders geen werk meer hebben, geen werk betekent vaak geen eten, met honger en angst als gevolg.

Net als bij ons zijn de scholen dicht. Voor zover dat mogelijk is, worden online lessen gegeven. Of men probeert op een creatieve manier contact te houden met de kinderen. Arme gezinnen hebben geen computer. De leerkrachten werken hard om de gezinnen moreel te steunen. Maar de leraren die hard werken krijgen vaak geen salaris omdat er geen geld meer is om de school te betalen. Daarmee worden hun gezinnen ook hard getroffen. Waar mogelijk worden vanuit de scholen maaltijden verstrekt als een soort voedselbank. De nood is groot.

Van hieruit kunnen wij veel betekenen voor anderen.

Met bedragen die voor ons relatief klein zijn, kunnen mensen in andere landen heel veel doen.

Zo gaf een collega uit Guatemala aan dat voor het bedrag dat wij in een restaurant uit zouden geven voor één persoon, een hele school daar een middagmaaltijd zou kunnen krijgen. Die ene maaltijd is voor hen van levensbelang.

Gezien de extreme situatie durven wij jullie verzoeken om mee te doen aan deze crowdfunding.

Wil jij "onze" scholen helpen, dan kun je een bedrag overmaken naar

NL03TRIO0212195050 van het Internationaal Hulpfonds in Nijmegen. Vermeld erbij "Noodhulp corona". In Nederland is dit fiscaal aftrekbaar (ANBI-status).

Wilt u geld overmaken, dan gaat dat ook eenvoudig via iDeal

Alvast onze dank dat je dit leest, ook namens de kinderen. Mogen we jou verzoeken dit bericht ook te delen?

Zorg goed voor jezelf en voor elkaar!

Hieronder een viertal projecten die enorm geholpen zouden zijn met een WOW actie, Waldorf One World, waarbij een school in Nederland door middel van acties en inzamelingen geld ophaalt voor een specifiek project in een deel van de wereld waar dat geld een enorme impact kan hebben.


Project: Khanyisa waldorfschool

Khanyisa betekent in Zulu: verlichten en in Ndebele betekent: het bron van licht.

De Khanyisa waldorfschool ligt in de buitenwijken van Kaapstad en is speciaal voor kinderen, die niet op een reguliere vrije school les kunnen krijgen, omdat ze leerproblemen hebben.

Op deze school ondersteunen ze de leerlingen door een grote variëteit aan praktische vakken aan te bieden. Alle leerlingen die niet alle extra kosten kunnen betalen worden gesteund door verschillende fondsen.

Het ritme van de schooldag begint met bewegen. Door zoveel mogelijk dingen buiten te doen worden de concentratie, de wakkerheid en de motorische beweging geactiveerd. Hierna wordt pas het periode onderwijs gegeven. Meestal duurt een periode drie weken. De thema’s worden op ieders niveau uitgediept, besproken en geanalyseerd. Rekenen en taal worden in de loop van de ochtend gegeven en in de tweede helft van de dag komen de praktische vakken aanbod.

Kunst zoals muziek, poëzie en beweging zijn belangrijke onderdelen om zo bij de leerlingen de schoonheid de gedachten en emoties te wekken en de liefde voor creativiteit.

Khanyisa heeft 75 leerlingen tussen de 9 en 18 jaar. Er zijn zes klasse leraren en zes vak docenten.

De leerlingen vinden het fijn om met hun handen te werken. Het geeft ze zelfvertrouwen, om iets van waarde te maken. Het ontwikkelt de handvaardigheid van de leerling; de oog hand coördinatie en het gevoel voor evenwicht en stabiliteit.

De tuinbouw en de hospitality lessen werken samen in het voorbereiden en verwerken van duurzame en organisch gekweekte groente tot volwaardige voeding.

Op de schoolgrond leren ze de principes van perma cultuur. Dit voorbeeld leidt ze naar een zo natuurlijk mogelijk leven. Op deze wijze leren de leerlingen om i.p.v. een afhankelijke consument te zijn een verantwoorde producent te worden. Deze weg geeft ze beroepsmogelijkheden en leert ze vol te houden.

De creativiteit en positieve instelling van de docenten inspireert de leerlingen. Ze koken met groente uit de tuin en leren om ze klaar te maken als een optimale voedingsbron. Ze leren ook om economisch om te gaan met de materialen die er zijn zonder iets van de textuur of smaak aan te passen.

De bovenbouw leerlingen koken drie keer per week voor de leraren en leerlingen en bieden die maaltijden te koop aan. Er staan op zulke dagen lange rijen voor de keuken.

De leerlingen leren de grondprincipes van het naaien, als ze verder komen werken ze op de naaimachine en maken ze hun eigen kleding en de gevorderden leren ook stofferen.

In de bovenbouw doen alle leerlingen alle verschillende vakken en worden gestimuleerd in een vak waar ze affiniteit en de mogelijkheden voor hebben.

Er zijn veel bekwame leerlingen die hier hun richting vinden en opbloeien op school.

De opvoeders van de Khanyisa school zijn diep verbonden met de innerlijke groei en de holistische ontwikkeling van de leerling. Dit zie je terug in hun zorg rondom het kind; de voorbereiding van een nieuw schooljaar en de onvoorwaardelijke positieve terugblik van hun leerlingen.

De kracht van hun werk ligt bij hun gemeenschappelijkheid, de mogelijkheden van hun inzet en hun ervaring om kinderen met problemen en hun dagelijkse armoede te helpen.

De kinderen verrijken de leraren en worden verzorgd door een sterke groep toegewijde volwassenen.


WOW-actie Vrijeschool Zeist: twee projecten in Armenië

In Nederland hoor je weinig over Armenië. Maar dit land kampt behalve met de coronacrisis, ook nog met de gevolgen van een recente oorlog om Nagorno Karabach. Al tientallen jaren is dit een conflictgebied; over de hoofden van de mensen worden er geopolitieke doelen uitgevochten. De burgers zijn het slachtoffer en vele mensen moesten vluchten. Ze zijn ontredderd, er heerst armoede, werkeloosheid en vertwijfeling om de verloren gebieden. Bijna iedere familie rouwt om omgekomen, gevangen genomen of vermiste jonge soldaten.

De projecten Mayri en Shoghik waren eerst gehuisvest in de vrijeschool in Jerevan, maar zijn midden in deze crisistijd een eigen locatie gestart, om meer kinderen en jongeren met een beperking op te kunnen vangen én om vluchtelingenkinderen een veilige plek te bieden, waar zij kunnen herstellen van hun schokkende ervaringen. Voormalige soldaten kunnen hier zinvol werk doen.

Mayri biedt sociaaltherapie aan jongeren met een handicap. Er is een keramiekwerkplaats, een bakkerij, een naaiatelier, een café en een cateringafdeling, waar deze jongeren kunnen werken. Ze krijgen ook muziek- en euritmie-therapie.

Shoghik vangt jongere kinderen met een beperking op én kinderen van vluchtelingen. Het blijkt dat die van elkaar kunnen leren! Er zijn schoolactiviteiten, excursies, spel, beweging, muziek, kunst en handvaardigheid.

De opbrengst van de WOW-actie gaat naar deze twee initiatieven, zodat ze kunnen voortbestaan en verder kunnen groeien. Alle kinderen, jongeren en medewerkers zijn heel dankbaar, dat leerlingen van de vrijeschool Zeist zich willen inzetten voor hen!

Voor verdere informatie zie de websites: http://mayri.am/en/ en https://shoghik.org/ en www.internationaalhulpfonds.nl


WOW project: vrijescholen in Nepal

In Nepal heeft de coronacrisis hard toegeslagen. Een maandenlange lockdown (meer dan 9 maanden, met nog steeds onzekerheid over hoe verder) heeft er voor gezorgd dat heel veel Nepalezen zonder werk zaten, omdat ze hun spullen niet meer op straat mochten verkopen, winkels gesloten werden en allerlei andere diensten ook niet meer verleend konden worden. De anders zo volle en drukke straten waren lange tijd nagenoeg leeg. Een vangnet zoals in Nederland is er in Nepal niet.

De vrijescholen die er zijn in Nepal hebben dan ook erg geleden onder deze situatie. Ouders konden het schoolgeld niet meer betalen, of verlieten de stad, om bij familie in de kleine dorpen te gaan wonen, waar tenminste nog landbouw is en dus wat te eten. Daardoor konden ook de lerarensalarissen niet altijd meer uitbetaald worden, of de leraren trokken zelf weg. Vanuit de scholen hebben de leraren en medewerkers zich ingezet om voedselpakketten rond te brengen of anderszins hulp te verlenen. Online onderwijs was moeilijk te bieden, want veel van de kinderen hebben thuis geen computer.

De drie scholen die het IHF steunt, Maitreya Pathsala, de Himalayaschool en Ankuran, hebben het ternauwernood kunnen redden en kunnen nog veel steun gebruiken om uit dit dal op te krabbelen en een gezonde doorstart te kunnen maken.

Het zou een enorme steun in de rug zijn, als deze drie scholen door een WOW-actie geholpen kunnen worden!

Hieronder kort wat informatie per school. Meer informatie is te vinden op de website, onder Projecten /Zuidwest Azië/ Nepal.

Maitreya Pathsala , Pokhara

Aan de voet van het schitterende Annapurna-massief, in de stad Pokhara, ligt de vrijeschool Maitreya Pathsala. Deze school is gestart in 2015 en is sindsdien flink gegroeid, met nu een kleuterklas en een onderbouw van klas 1 t/m klas 7. De school staat op het terrein staat van een biologisch-dynamische boerderij met koeien, rijst en een grote groententuin. De kinderen leren op school, maar maken dagelijks ook het boerderijleven mee. Ja, ook met rijstplanten helpen ze mee!

De initiatiefnemers, Ritman en Bhisnu, zijn zeer actief op alle fronten. Overdag geven ze les, in het weekend verzorgen ze trainingen en ouderbijeenkomsten en ’s avonds vertalen ze boeken over de vrijeschoolpedagogie in het Nepalees. Ritman melkt twee keer per dag de koeien en Bhisnu kookt het eten (vers van het land) voor de kinderen. Ritman heeft ook de opleiding gevolgd in India tot euritmist en geeft sinds kort dus ook euritmie.

Er is een team van betrokken leerkrachten en helpers. Met de opbrengsten van het land en door de leraren of helpers een woning op het land aan te bieden, worden veel schoolkosten bekostigd of in natura voldaan.

Ondanks de crisis bouwt de school verder en worden al voorbereidingen getroffen voor een bovenbouw.

Himalaya Waldorfschool

In januari 2019 opende de Himalaya Waldorfschool haar deuren in het noorden van Kathmandu, tegen de uitlopers van de Himalaya.

De school is opgericht door Shiva Sapkota en zijn Nederlandse vrouw Ilse. Hun doel was en is, een vrijeschool voor kinderen uit alle lagen van de bevolking, arm en rijk, met een vrijeschoolleerplan dat geworteld is in de Nepalese cultuur.

Na een moeilijke start met allerlei tegenslagen én de coronacrisis, is er nu een fijn team van leraren. De vrijeschoolpedagogie is nog vrij nieuw voor hen en Ilse begeleidt hen stap voor stap om zich daarin meer thuis te gaan voelen. De openheid is er en ook het enthousiasme, om te werken met hoofd, hart en handen.

Ankuran, KRMEF

Ankuran is de vrijeschool die deel uitmaakt van KRMEF: de Kevin Rohan Memorial Ecofoundation, gelegen ten zuiden van Kathmandu.

Dit is een initiatief, gestart in 2008 door Krishna Gurung en zijn vrouw, ter nagedachtenis van hun overleden zoontje, Kevin Rohan. Krishna groeide op in een dorp voor leprozen, omdat zijn ouders allebei lepra hadden. Hij zelf niet. Maar hij wilde graag het leven van deze mensen verbeteren. KRMEF biedt werkplaatsen, waar leprozen kunnen werken, of waar het geld dat verdiend wordt, ten goede komt aan deze families.

Er is een boerderij, een woonhuis voor leprozen, een huis voor weeskinderen, een restaurant, een dokterspost en een leer- en stageplek voor jongeren uit de hele wereld.

Ankuran heeft een peuterklas, kleuterklas en de onderbouwklassen 1 t/m 6. Er komen veelal kinderen naartoe uit de arme gezinnen uit de omgeving. Er is een vast team van enthousiaste leerkrachten, die begeleid worden door Deborah Jacobs uit Zwitserland en andere gastdocenten.

De school groeit en het gebouw wordt te klein. Daarvoor is steun hard nodig, alsmede voor de kinderen uit gezinnen, die het schoolgeld door de crisis niet meer kunnen betalen.

Een WOW-actie voor Nepal komt ten goede aan deze drie scholen.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Anselma Remmers, portefeuillehouder West- Azië:


Project: Ecole du Village - Torbeck Haïti

Deze school bevindt zich aan de zuidwestkust van het land.

Bij veel kinderen in Torbeck, net zoals in de rest van het land, gaat het in eerste instantie om leven en overleven in armzalige omstandigheden. Naar school gaan is niet de hoofdprioriteit.

Miriam Silien, oud-vrijeschoolleerling, heeft hier een school opgericht om de kinderen een kans te geven op een beter leven. Het is van levensbelang dat de kinderen te eten krijgen op school; zij leren er ook lezen en schrijven, kunstzinnige vakken zijn heel belangrijk en als zij wat ouder worden, krijgen zij in Ecole du Village de kans om een beroep te leren : het land bewerken, meubels maken, handwerken,... De kinderen die van Ecole du Village komen, leren zoals in een vrijeschool met hoofd, handen en hartenkrachten.

Na orkaan Matthew.

De school heeft onder de orkanen en aardbevingen de laatste jaren geleden. De school was voor een groot deel door orkaan Matthew verwoest; daarna hebben termieten de school verder aangevreten, waardoor de kinderen in een bouwval les kregen. Met de hulp van o.a. de WOW-acties in Eindhoven en Rotterdam en schenkingen voor deze school, hebben wij vanuit het IHF bij mogen dragen aan de wederopbouw van de school. De nieuwe klaslokalen zijn begin 2019 in gebruik genomen. Het atelier nog niet; hiervoor is er nog steeds steun nodig.

De schoolkeuken : met hout en drie stenen wordt hier voor 130 kinderen elke dag gekookt.

De generator om in de houtwerkplaats te kunnen werken werd met WOW-geld uit Eindhoven aangeschaft.

Het atelier voor de meubelmakers werd met IHF-geld voor een deel weer opgebouwd.

Het schoolgebouw wordt opnieuw opgebouwd.

Voor de verdere opbouw van de houtwerkplaats ontbreken de financiële middelen; door de gespannen binnenlandse situatie (noodtoestand) kan het ateliergebouw niet langer gehuurd worden. de werkplaats moet verhuizen en opnieuw opgezet worden.

Wilt u geld overmaken voor dit project, vermeld dan de volgende code: 30092893, bankrekeningnummer: NL03TRIO 0212 1950 50


Project: Waldorf Kakuma Project, Kenia, Kakuma

In het Noorden van Kenia, aan de grens met Soedan ligt het vluchtelingen Kamp Kakuma. Het kamp telt 200.000 inwoners en elke week komen er nog vluchtelingen bij. Uit Soedan, Burundi, Congo. Het zijn meer kinderen dan volwassenen. Om de kinderen van hun oorlogstrauma’s te verlossen wordt gewerkt met de kunstvakken van de vrijeschool. Op verschillende plaatsen in het kamp zijn CFS’s, Child Friendly Spaces ingericht , alleen toegankelijk voor kinderen en de medewerkers van Waldorf Kakuma Project. In grote kringen zitten ze dichtbij elkaar; nat-in-nat schilderen, met waskrijt tekenen en boetseren zorgen voor rust en een normale ademhaling.

Zang, toneel, spraakoefening en euritmie helpen thuis te komen in het lichaam. Ritme en herhaling geven houvast en een gevoel van veiligheid.

Sinds enkele jaren zijn alle medewerkers van het Waldorf Project zelf afkomstig uit het kamp. In de ochtenden werken ze met de kinderen, ’s middags krijgen ze een opleiding. Door met de kinderen te werken overwinnen ze hun eigen trauma’s en krijgen ze – soms voor het eerst – het gevoel een waardevol mens te zijn.

Reiny Jobse

Portefeuillehouder Oost-Afrika voor IHF

Bijdragen kunnen worden overgemaakt aan: Internationaal Hulpfonds, o.v.v. Waldorf Kakuma, Code 10009245