menu
 winkelmandje 

Nanhi Dunya Vrije School, Dehra Dun, India 

Zuid-West Azië en Kaukasus

Nanhi Dunya, het oudste vrijeschoolinitiatief in India (gestart in 1946 en vanaf de 60er jaren geïnspireerd door de vrijeschoolpedagogie!), wordt nu gerund door Kiran en Alok Ulfat, zoon en dochter van de oprichters. Het is voornamelijk een sociaal initiatief: in zes kleine schooltjes in de stad en omliggende dorpen wordt onderwijs geboden aan heel arme kinderen en deels ook aan dove en gehandicapte kinderen. Herkenbare vrijeschool-elementen zijn het dagbegin met zang en beweging, veel kunstzinnig werk en prachtig vormgegeven en uitgebeelde vieringen.

Omdat er heel weinig geld is om de leerkrachten behoorlijk te kunnen betalen, verlaten velen de school weer en moet er opnieuw gestart worden met opleiden. Dat is een probleem. Toch is er ook continuïteit in de warme, geborgen sfeer. De gewone kinderen en die met 'special needs' spelen en werken veelal samen op heel natuurlijke wijze; dit is uitzonderlijk in India.

Hulp is nodig voor de uitbreiding of verbetering van de klaslokalen en voor scholing. Ook is een bijdrage aan het schoolfonds heel fijn, voor de leerlingen uit de armste gezinnen.