menu
 winkelmandje 

Giften aan het IHF 

Help mee

Geld geven aan het Internationaal Hulpfonds

Wilt u geld schenken aan het IHF, dan zijn daar verschillende mogelijkheden voor±

  • Donateur worden. Elk bedrag dat u geeft maakt u tot donateur, waarbij het niet uitmaakt of u eenmaal per jaar geld overmaakt dan wel iedere maand of iedere andere termijn. Het geld dat u schenkt kan naar een door u gekozen project gaan of door het IHF een bestemming krijgen.
  • Peet worden van een kind. In dit geval zegt u steun toe aan een bepaald kind voor de tijd dat het betreffende kind naar school gaat, zodat u een afgeronde opleiding mogelijk maakt. Dit is echter niet bij alle projecten mogelijk, en u kunt het peetschap ook delen met anderen. Om allerlei redenen is het niet wenselijk dat u rechtstreeks contact heeft met het kind.
  • Eenmalige schenking. De meest eenvoudige manier van geld schenken, u maakt geld over naar het IHF, u geeft daarbij aan of het voor een bepaald project is dan wel dat het IHF het geld mag toewijzen.
  • Een aftrekbare schenking via een vastgelegde periodieke gift. U schenkt gedurende minimaal 5 jaar een bedrag, minimaal 1 keer per jaar. De voorwaarde die de belastingdienst daaraan stelt is dat u schenkt aan een ANBI-instelling. U mag het geld zelf overmaken of een automatische incasso gebruiken. Via deze link komt u bij de formulieren die u en de ontvanger, het IHF, moeten invullen en ondertekenen.

Triodos Bank IBAN: NL03 TRIO 0212 1950 50 BIC: TRIONL2U, t.n.v. Internationaal Hulpfonds te Nijmegen. Vermeld a.u.b. dat het om een gift gaat en eventueel om welk project het gaat. Bij een periodieke schenking dient u het RSIN-nummer te vermelden: 8161 17 585.

Na ontvangst van de ingevulde machtiging zenden wij u een bevestiging. Aan het begin van iedere door u aangegeven periode wordt het door u toegezegde bedrag van uw rekening afgeschreven. U kunt een machtiging te allen tijde intrekken door dit aan het IHF te melden. Bent u het met een afschrijving niet eens, dan kunt u dit aan de bank laten weten. Deze zorgt er dan voor dat het bedrag weer op uw rekening wordt teruggestort.

U kunt ook per mail een formulier aanvragen; dat sturen we u dan binnen enkele dagen thuis.

Giften aan het IHF zijn aftrekbaar voor de inkomensbelasting. De belastingdienst merkt onze stichting aan als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).

RSIN-nummer: 8161 17 585 Met een RSIN-nummer kunt u controleren of een instelling (het IHF) de ANBI-status bezit.

Gewone giften zijn alleen aftrekbaar voor zover deze hoger zijn dan de drempel van 1% van uw inkomen; periodieke giften zijn in hun geheel aftrekbaar. Zie hieronder voor meer informatie en de website van de belastingdienst.

Schenkt u op jaarbasis € 30 of meer, dan heeft u recht op ontvangst van De rOndbrief, ons halfjaarlijkse tijdschrift, die kunt u dan thuisgestuurd krijgen. U kunt deze ook als pdf per E/mail toegestuurd krijgen of downloaden van onze site.

Door de inzet van Vrijwilligers zijn de kosten van het IHF laag, gemiddeld ca. 10%.