menu
 winkelmandje 

Maitreya Pathsala, Pokhara, Nepal 

Zuid-West Azië en Kaukasus

Maitreya Pathsala , Pokhara, Nepal

Aan de voet van het schitterende Annapurnamassief, in de stad Pokhara, ligt de vrijeschool Maitreya Pathsala. Deze school is gestart in 2015 en is sindsdien flink gegroeid, met nu een kleuterklas en een onderbouw van klas 1 t/m klas 7. Het bijzondere is, dat de school op het terrein staat van een biologisch-dynamische boerderij met koeien, rijst en groenten. De kinderen leren op school, maar maken dagelijks ook het boerderijleven mee.

De initiatiefnemers, Ritman Gurung en Bhisnu Kumari Sherchan, zijn zeer actief op alle fronten. Bhisnu is de kleuterjuf en Ritman de meester van een onderbouwklas, maar daarnaast verzorgen zij de contacten tussen en verdiepingsbijeenkomsten voor de andere Nepalese scholen, faciliteren zij trainingen, organiseren ze ouderbijeenkomsten én vertalen ze boeken van Steiner in het Nepalees. Ritman melkt de koeien en Bhisnu kookt het eten (vers van het land) voor de kinderen. Daarnaast volgde Ritman nog de opleiding tot euritmieleraar in India, waarvoor hij 5 x per jaar naar India reisde. Als hij weg was, nam Asha, de muziek-juf, zijn klas over. Inmiddels heeft hij de opleiding afgerond (met ondersteuning van het IHF) en krijgen de kinderen euritmielessen!

Gelukkig is er ook een team van goede leerkrachten en helpers. Met de opbrengsten van het land en door de leraren of helpers een woning op het land aan te bieden, worden veel schoolkosten bekostigd of in natura voldaan. Maar je kunt wel stellen dat het vooral vrijwilligerswerk is, wat ze doen. Maar dat wel met hart en ziel en volle toewijding!

Deze school is echt de spil in vrijeschool-beweging Nepal en door deze school te steunen, wordt dus ook de vrijeschoolbeweging in Nepal gesteund. Geld is er altijd te weinig, maar de creativiteit is groot. Met name wordt hulp gevraagd voor de kosten voor een licentie voor de hogere klassen, en tevens voor het opstarten daarvan. Ritman en Bhisnu gaan voor een bovenbouw en voortvarend als ze zijn, zijn ze nu al bezig met de voorbereidingen daarvoor!

De coronacrisis betekende voor Maitreya Pathsala grote nood. Lange tijd konden de kinderen niet naar school, en nog steeds (sept. 2021) is niet duidelijk, hoe het verder zal gaan in Nepal. Veel ouders trokken weg uit de stad, of verloren hun baan, waardoor het schoolgeld niet betaald kon worden en leraren hun salaris niet konden krijgen.

Online lesgeven was moeilijk, want veel gezinnen hebben geen computer. Toch is de school de crisis te boven gekomen, mede doordat de boerderij voedsel kon bieden aan de leraren. Maar hulp blijft zeer welkom. Een vaste donatie aan het schoolfonds is heel fijn, zodat er voor de kinderen uit de armste gezinnen ook voldoende schoolgeld is, waardoor er ook voor de leraren een basissalaris kan zijn en de school zich verder kan ontwikkelen.