menu
 winkelmandje 

WOW actie 

komende WOW acties

Hieronder een viertal projecten die enorm geholpen zouden zijn met een WOW actie, Waldorf One World, waarbij een school in Nederland door middel van acties en inzamelingen geld ophaalt voor een specifiek project in een deel van de wereld waar dat geld een enorme impact kan hebben.

Eerste Project: Himalaya Waldorfschool, Kathmandu, Nepal

De Himalaya Waldorfschool is gestart in januari 2019. Het initiatief voor deze school kwam van een groep ouders en leerkrachten die eerst verbonden waren aan de Tashi-Waldorfschool in Kathmandu. Helaas kwamen er bepaalde misstanden aan het licht en het lukte niet om die binnen de school zelf op te lossen. Daarom heeft deze groep besloten zich terug te trekken en een nieuwe school op te richten.

Want dat het vrijeschoolonderwijs de kinderen van Nepal veel te bieden heeft, daarvan waren zij allen overtuigd. Omdat het ging om een reeds bestaande groep leerlingen die al onderwijs genoten, was het belangrijk om snel een andere oplossing te vinden, zodat de kinderen naar school konden blijven gaan. De groep ouders heeft héél hard gewerkt om een geschikte plek te vinden waar gebouwd kon worden én om een licentie te krijgen. De school ligt in het noorden van de stad, maar dichtbij een ringweg, zodat hij goed bereikbaar is; tevens dichtbij de uitlopers van de Himalaya, zodat ook natuur in de buurt is.

Zo was er al wel grond, maar nog geen gebouw. De kinderen kregen les in tenten. Maar ook in Nepal is het in januari en februari nog koud. Dus met mutsen op en warme kleding en vooral door veel te bewegen hielden ze zich warm. In de pauzes kon iedereen zich opwarmen aan het vuur. En toen met de bouw gestart werd, hielpen de kinderen mee met sjouwen en bouwen!

In deze omstandigheden deden de leraren vol toewijding hun werk. Veel lessen werden ook buiten gegeven, als het maar even kon. In het voorjaar werd Holi, het Hindoeïstische kleurenfeest, uitbundig en vreugdevol gevierd. Want niet alleen werd het toen weer warmer, maar ook het gebouw kon spoedig daarna betrokken worden, zij het dat nog lang niet alles al af was.

De Himalaya Waldorfschool heeft als doel, dat het vrijeschoolonderwijs geworteld is in de Nepalese cultuur en dat deel uit maakt van de (kleine) vrijeschoolbeweging die er al is binnen Nepal. Er is contact met de andere vier vrijescholen in Nepal en gezamenlijk wordt gewerkt aan een Nepalees vrijeschoolleerplan. De voertaal is dan ook Nepalees; wel wordt Engels als vakles gegeven.

De kinderen komen veelal uit arme gezinnen of uit een weeshuis, maar er zijn ook enkele kinderen uit gezinnen met hoger opgeleide ouders. Het zijn ook deze ouders die het voortouw hebben genomen bij dit initiatief. Maar het is hun uitdrukkelijke wens dat de school er is voor zowel deze kinderen uit kansarme situaties én voor kinderen uit de meer welgestelde kringen. Zodat het gewoon wordt dat zij met elkaar samen leren en opgroeien.

Inmiddels (ten tijde van dit schrijven, aug. 2019) is het gebouw zo goed als klaar. Maar er moet nog veel afgewerkt worden en er moet nog meubilair bij komen. Ook leermiddelen en boeken zijn nog nodig. En de leraren hebben behoefte aan meer begeleiding en opleiding.

Tot nog toe hebben twee ouders veel eigen geld in dit initiatief gestoken en één van hen heeft grote leningen gedaan vanuit zijn bedrijf voor Himalaya-trekkings, om te kunnen bouwen.
Wat er nu nodig is, is geld om deze schulden te kunnen aflossen, de benodigde materialen aan te schaffen en te voorzien in de lerarensalarissen tijdens deze startfase.

Het uiteindelijke doel is om als school financieel zelfstandig te zijn. Het streven is om dat in enkele jaren te bereiken. Maar de hulp van buitenaf die nu gevraagd wordt, is noodzakelijk als investering om verder te kunnen.

Dragen jullie je steentje bij om deze school een financieel fundament te geven?

Anselma Remmers, portefeuillehouder West- Azië

Bijdragen kunnen worden overgemaakt aan: Internationaal Hulpfonds, o.v.v. Himalaya Waldorfschool, Code 60009371

Triodosbank

IBAN code: NL03 TRIO 0212 1950 50


Ecole du Village - Torbeck Haïti

Deze school bevindt zich aan de zuidwestkust van het land.

Bij veel kinderen in Torbeck, net zoals in de rest van het land, gaat het in eerste instantie om leven en overleven in armzalige omstandigheden. Naar school gaan is niet de hoofdprioriteit.

Miriam Silien, oud-vrijeschoolleerling, heeft hier een school opgericht om de kinderen een kans te geven op een beter leven. Het is van levensbelang dat de kinderen te eten krijgen op school; zij leren er ook lezen en schrijven, kunstzinnige vakken zijn heel belangrijk en als zij wat ouder worden, krijgen zij in Ecole du Village de kans om een beroep te leren : het land bewerken, meubels maken, handwerken,... De kinderen die van Ecole du Village komen, leren zoals in een vrijeschool met hoofd, handen en hartenkrachten.

Na orkaan Matthew.

De school heeft onder de orkanen en aardbevingen de laatste jaren geleden. De school was voor een groot deel door orkaan Matthew verwoest; daarna hebben termieten de school verder aangevreten, waardoor de kinderen in een bouwval les kregen. Met de hulp van o.a. de WOW-acties in Eindhoven en Rotterdam en schenkingen voor deze school, hebben wij vanuit het IHF bij mogen dragen aan de wederopbouw van de school. De nieuwe klaslokalen zijn begin 2019 in gebruik genomen. Het atelier nog niet; hiervoor is er nog steeds steun nodig.

De schoolkeuken : met hout en drie stenen wordt hier voor 130 kinderen elke dag gekookt.

De generator om in de houtwerkplaats te kunnen werken werd met WOW-geld uit Eindhoven aangeschaft.

Het atelier voor de meubelmakers werd met IHF-geld voor een deel weer opgebouwd.

Het schoolgebouw wordt opnieuw opgebouwd.

Voor de verdere opbouw van de houtwerkplaats ontbreken de financiële middelen; door de gespannen binnenlandse situatie (noodtoestand) kan het ateliergebouw niet langer gehuurd worden. de werkplaats moet verhuizen en opnieuw opgezet worden.

Wilt u geld overmaken voor dit project, vermeld dan de volgende code: 30092893, bankrekeningnummer: NL03TRIO 0212 1950 50


Ukubona-inspired safe art space project at Zenzeleni School, Khayelitsha Cape Town

"Ukubona" ("te zien") is het geesteskind van Veronika Nakanuku (voorheen Zwipf), kunstzinnig therapeut uit Duitsland. Na een jaar vrijwilligerswerk in Khayelitsha besloot zij om Ukubona te initiëren. "Ik geloof dat elk kind de mogelijkheid moet hebben om vrij en creatief te kunnen uitdrukken – alleen basisschool training zal onze kinderen niet laten zien wat ze kunnen en geloven in wie ze zijn/willen zijn en niet alleen wat ze worden onderwezen door de samenleving. Ukubona wil helpen bij het creëren van veilige ruimtes waar kinderen gewoon kunnen 'zijn'."

Het eerste project ter plekke was de creatie van een veilige ruimte aan de Zenzeleni Primary school in Khayelitsha, die Veronika begon in 2014. Het werk werd in eerste instantie gedaan op beschikbare plaatsen op de hele school; in klaslokalen na school en het gebruik van een kleine opslagruimte tijdens de les tijden. Momenteel is de accommodatie voor het project een kleine smalle container gelegen aan de achterkant van de school.

Samen met Zuid-Afrikaanse collega’s heeft zij een eigen pedagogisch project opgezet.

Ukubona omvat drie verschillende manieren van werken: de "open container", "één-op-één sessies" en verschillende projecten met de kinderen of hele klassen.

De "open container" : tijdens beide pauzes op school en na school. De kinderen komen naar de container en krijgen papier of klei, om hun zintuigen te leren gebruiken en om te leren kleur te gebruiken en hun eigen creativiteit te verkennen. De container wordt meestal bezocht door "grades" twee, drie en vier; de kinderen komen tijdens hun pauzetijden naar de container. Soms komen ook leerlingen van hogere klassen.

De "One-on-one Session" wordt in overleg met de leraren beslist; 15 kinderen – de mensen die op dat moment het meest in nood verkeren – worden gekozen om gedurende ten minste een periode van één jaar persoonlijk kunstzinnig therapeutisch aan het werk te gaan. Deze sessies gebeuren tijdens de les tijden en worden gedaan met kinderen uit bijna alle klassen.

Naast deze twee werkterreinen faciliteert Ukubona ook projecten met hele klassen of soms de hele school. Vorig jaar werkte Veronika samen met de zevende klas aan hun eigen "Hero Books", waardoor ze de mogelijkheid hadden om hun diepere gedachten over de toekomst en wat voor hen zal veranderen nadat ze de Zenzeleni School verlaten, door hun eigen held te personaliseren met hun eigen verhaal.

Dit jaar startte Khanya een project voor de hele school. Elke klas krijgt een groot vel papier met precies één vierkant per kind. Op dit plein schilderen de kinderen hun voeten of hun handen, omringd door wat ze er omheen willen tekenen. Het doel van het project is om de kinderen te laten zien hoe belangrijk handen en voeten zijn voor het menselijk lichaam en voor ons dagelijks leven.

Het Ukubona-werk is zeer gezondmakend voor de kinderen en ondersteunt het werk van de leraren en de Gemeenschap als geheel. Zij zijn wel afhankelijk van financiële steun. Met voldoende materialen en apparatuur van goede kwaliteit zijn grotere projecten mogelijk. Hoewel Ukubona veel doet met recycling en hergebruik van oude materialen, zijn nieuwe, hoogwaardige middelen zijn een voortdurende behoefte.

Materialen die men altijd kan gebruiken: papier (verschillende maten en diktes), kleurpotloden, teken potloden, aquarel en waskrijtjes (Stockmar/of soortgelijke equivalente kwaliteit), acrylverf, houtskool, olie pastel, pastelkrijt, draad, nagels, verschillende lijm ,

Benodigd gereedschap : houtzaag, boor (grotere projecten met oudere kinderen), verlengsnoer.

Andere dingen nodig: efficiënte opslagplaats (voor papier, materialen en kunstwerk).

Er is ook een wens voor een grotere werkplek in de toekomst; om de kleine, smalle, krappe werkruimte te laten groeien tot een mooie, antroposofisch geïnspireerde, zo mogelijk grotere ruimte waar kinderen zich meer kunnen voelen in hun creativiteit.

Er is al een ontwikkeld idee van hoe de container uit te breiden en een idee van hoe de ruimte moet kijken om het efficiënt te maken. Deze ideeën zijn ook afhankelijk van toekomstige bouwplannen van de school als grond en fondsen beschikbaar komen.

Wilt u geld overmaken voor dit project, vermeld dan de volgende code: 10009206, bankrekeningnummer: NL03TRIO 0212 1950 50


Waldorf Kakuma Project, Kenia, Kakuma

In het Noorden van Kenia, aan de grens met Soedan ligt het vluchtelingen Kamp Kakuma. Het kamp telt 200.000 inwoners en elke week komen er nog vluchtelingen bij. Uit Soedan, Burundi, Congo. Het zijn meer kinderen dan volwassenen. Om de kinderen van hun oorlogstrauma’s te verlossen wordt gewerkt met de kunstvakken van de vrijeschool. Op verschillende plaatsen in het kamp zijn CFS’s, Child Friendly Spaces ingericht , alleen toegankelijk voor kinderen en de medewerkers van Waldorf Kakuma Project. In grote kringen zitten ze dichtbij elkaar; nat-in-nat schilderen, met waskrijt tekenen en boetseren zorgen voor rust en een normale ademhaling.

Zang, toneel, spraakoefening en euritmie helpen thuis te komen in het lichaam. Ritme en herhaling geven houvast en een gevoel van veiligheid.

Sinds enkele jaren zijn alle medewerkers van het Waldorf Project zelf afkomstig uit het kamp. In de ochtenden werken ze met de kinderen, ’s middags krijgen ze een opleiding. Door met de kinderen te werken overwinnen ze hun eigen trauma’s en krijgen ze – soms voor het eerst – het gevoel een waardevol mens te zijn.

Reiny Jobse

Portefeuillehouder Oost-Afrika voor IHF

Bijdragen kunnen worden overgemaakt aan: Internationaal Hulpfonds, o.v.v. Waldorf Kakuma, Code 10009245