menu
 winkelmandje 

Boluomi kleuterschool, Boluomi, China 

Zuid Oost Azië en China

Het is weliswaar moeilijk om een Waldorf school op te zetten in de Chinese steden, maar zodra de ouders echt betrokken raken vinden ze wel een manier om te helpen bij de ontwikkeling van de school van hun kinderen. Maar dit keer gaat het over een kleuterschool voor kinderen, die in de dorpen achterblijven, terwijl hun ouders werken in de steden. Veel van deze dorpelingen zijn laaggeschoolde migrerende werknemers, die zich niet kunnen veroorloven om een gezin te onderhouden op hun werkplek.

De Chinese samenleving kent het zogenaamde Hukou-systeem, dat nog stamt uit de tijd van Mao . Een hukou is een soort vestigingsvergunning, dat iedere Chinees het recht geeft op huisvesting, opleiding en gezondheidszorg alleen in de plaats waar hij geboren is. Het systeem moet voorkomen dat migrerende werknemers zich met hun gezinnen vestigen in de steden. Dit maakt het voor kinderen van het platteland zeer moeilijk om goed onderwijs te genieten. Als gevolg van dit beleid leven ongeveer 61 miljoen Chinese kinderen momenteel met hun bejaarde grootouders op het platteland terwijl hun ouders werken in de steden. Dat zijn de left-behind kinderen. De ouders keren een maal per jaar met het Chinese Nieuwjaar terug naar de dorpen voor een paar weken, en dan nog alleen als ze genoeg geld hebben verdiend voor de vaak lange reis. De grootouders van de left-behind kinderen moeten zelf urenlang op het land werken en laten de kinderen dan vaak onverzorgd achter. Er zijn vele tragedies bekend over deze kinderen: ze worden gekidnapt, verdrinken, gedood door dieren, fysiek of seksueel misbruikt. Zij worden veelal de probleemkinderen later op school door het ontbreken van voldoende ouderlijke aandacht. Sommige kinderen gaan zelfs helemaal niet naar (kleuter)school. Onderwijs aan deze left-behind kinderen is nu een groot probleem in China.

In de zomer van 2013 gingen Li Zang en Harry Huang, de oprichters van de eerste Waldorfschool in China, terug naar Harry’s geboortedorp Boluomi in Zuid-China. Zij zagen in het dorp een groep left-behind kinderen, waar niemand zorg voor droeg, en ze beseften de grote behoefte aan een Waldorf kleuterschool voor die kinderen. Ze zijn begonnen met een kleuterschool in twee kamers met tuin van hun ouderlijk huis.

Ouders van de kinderen betalen ongeveer 60 dollar per maand voor snacks en lunch, maar er zijn ook ouders die dit niet kunnen betalen. Er waren veel meer kinderen die de kleuterschool wilden bijwonen, maar de kamers waren te klein om hen te herbergen. Het gebouw voldeed bovendien niet aan de wettelijke eisen. Het was duidelijk dat er een groter en beter gebouw moest komen.

In maart 2016 is de kleuterschool verhuisd naar een nieuw gebouw. De school is uitgebreid naar twee groepen met tweeëntwintig kinderen in elke groep. Meer kinderen betekent ook meer leerkrachten. Het is echter moeilijk om opgeleide leraren te vinden, die willen werken op het platteland en minder betaald worden dan ze in de steden zouden krijgen. De huidige leerkrachten hebben dat er wel voor over, en dat maakt deze kleuterschool zo bijzonder in China.

Er moet nog steeds 40 duizend USD aan leningen voor de bouw afgelost worden, en dat kan niet zonder donaties. Drie van de 5 leerkrachten moeten nog steeds een deel van de opleiding afmaken. De kosten van de 3-jarige opleiding zijn ongeveer 4800 USD per leraar.