menu
 winkelmandje 

Alecrim, Teresopolis, Brazilië 

Brazilië

Alecrim (Rozemarijn) bij Teresópolis is een school in ontwikkeling: peuter kleuter- en lagere schoolklassen in kleine groepen en de school is duidelijk nog in een pioniersfase: veel enthousiasme, hard werken om zichtbaar te zijn voor de omgeving, zoeken naar een goede organisatievorm. Er zijn veel ouders actief betrokken

en er leeft een sterke wil om met inzet van de gehele gemeenschap de school verder te stabiliseren. Er is veel potentie en er wordt ingezet op groei van het aantal leerlingen uit de directe omgeving van de school. Dit project zal met interesse gevolgd en gesteund worden de komende jaren, met name wat betreft schoolgeld voor kinderen uit arme milieus en training van leerkrachten.