menu
 winkelmandje 

Marion Beijer 

Biografieën

Marion Beijer

Rector Novalis College, nu gepensioneerd

Waarom de Vrije School:

Omdat ik zelf op de bovenbouw van het Novalis College in Eindhoven les gegeven heb maar ook rector ben geweest weet ik hoeveel extra leerlingen op de Vrije School meekrijgen aan cultuur, creativiteit en wereldbeschouwing.

Waarom desbetreffende taak / regio

Als voorzitter heb ik geen “eigen” regio maar ben, via de verschillende portefeuillehouders, op de hoogte van de situatie in hun portefeuille.

bijzonder moment

Op 10 maart 2019 vierden wij het 40 jarig jubileum van het Internationaal Hulpfonds op de Stichtse vrijeschool in Zeist. Er moest heel veel geregeld en georganiseerd worden en we waren daar, ieder op zijn eigen manier, erg druk mee geweest.Als voorzitter, mocht ik het geheel openen. Ik weet nog dat ik daar stond en een gevoel van ontroering niet kon onderdrukken. Al die mensen die zich met elkaar verbonden voelden door hetzelfde doel. Het helpen van kinderen op de vrijescholen of andere initiatieven gebaseerd op antroposofische grondslag. Zij kregen letterlijk, een gezicht, en ik voelde me bevoorrecht dat ik daar een onderdeel van mocht zijn.