menu
 winkelmandje 

Bert Harms 

Biografieën

Bert Harms

Bioloog (gepensioneerd)

Mijn beide zoons hebben de basisschool gevolgd aan de Vrije School De Zwanenridder in Wageningen. Bovendien ben ik in mijn loopbaan als wetenschappelijk onderzoeker aan de universiteit (Wageningen UR) geïnspireerd door de antroposoof Pieter Tideman, die leiding gaf aan onze onderzoeksgroep.

In 2011 ben ik gevraagd de portefeuille ZO Azië en China op mij te nemen, omdat ik in mijn werk aan de WUR veel gereisd had en ervaring had opgedaan in dit werelddeel.

Tot 2019 heb ik deze portefeuille behartigd en drie missies uitgevoerd (twee in ZO Azië en één in China).

Sinds 2014 heb ik ook het penningmeesterschap op mij genomen, omdat na verschillende pogingen geen goede kandidaat kon worden gevonden. Ik doe dit nu met plezier.

In mijn portefeuille ZO Azië en China werd ik in Vietnam verrast toen in 2016 er opeens een opbloei was in de Waldorfbeweging. Drie enthousiaste ouders hadden op facebook hun ervaring gedeeld, hetgeen een opleving van talrijke nieuwe initiatieven voor kleuter- en basisscholen tot gevolg had.

Als Penningmeester was een bijzonder moment toen we na veel onvrede konden overstappen naar een andere administrateur. Met de huidige administrateur zijn we zeer content en haar toewijding heeft het werk als penningmeester makkelijker gemaakt.