menu
 winkelmandje 

Rudolf Steiner-School, Mbagathi, Kenia 

Oost Afrika

De Rudolf Steiner School in Mbagathi ligt 20 km ten zuiden van Nairobi en grenst aan het ‘Nairobi National Park’ waar wilde dieren nog vrij rondlopen. Op ong. 4 km afstand, ligt Ongata Rongai, een grote buitenwijk van Nairobi met mensen uit alle delen van Kenia die hier naar toe komen op zoek naar werk en onderdak.

Hierbij een link naar een film van ca. 10 minuten over deze school.

De school is in 1989 begonnen met een kleuterklasje in een gehuurd onderkomen. Aan de wieg van de school stond Nani Croze, die ook nu nog als bestuurder met de school verbonden is. In 1990 is het huidige terrein aangekocht. Sindsdien kent de school een langzame maar gestage groei en heeft nu 245 leerlingen en 41 medewerkers, van wie 17 leerkrachten, een secretaresse, een boekhouder, chauffeurs, internaat ouders, een schoonmaker, koks, een conciërge, enz.

Ons doel is het geven van Waldorfeducatie, een vorm van onderwijs waarbij het hele kind wordt aangesproken; dus hoofd, hart én handen.

De meeste leerlingen komen uit minder draagkrachtige milieus. Hun ouders kunnen nauwelijks voorzien in de basisbehoeften van hun gezin en kunnen zeker geen schoolgeld betalen. Daarom zijn we voor deze kinderen bijna geheel aangewezen op sponsors die voor hen het schoolgeld betalen.

Het Internationaal Hulpfonds in Nederland, Zukunftsstiftung Entwicklungshilfe en Freunde der Erziehungskunst Rudolf Steiners in Duitsland, en Sanduko in Denemarken, ondersteunen ons.

De school krijgt hulp van vrienden in het buitenland en van ervaren leerkrachten die ons lerarencollege helpen en adviseren bij het vrijeschool onderwijs.

De school heeft in Kenia een geheel eigen plaats als Waldorfschool. Onze leraren zijn goed opgeleid en krijgen na hun reguliere opleiding een training tot vrijeschool leerkracht. De kinderen worden door hen liefdevol bejegend en komen dan ook met plezier naar school.

Op school krijgen de leerlingen tijdens de pauze om half elf ‘uji’ (=warme gierstepap) en tussen de middag een warme lunch en fruit.

Er wordt kunstzinnig lesgegeven. Het onderwijs is erop gericht om de kinderen zich zo volledig mogelijk te laten ontwikkelen op zowel cognitief, sociaal als praktisch gebied. Ieder kind willen wij de mogelijkheid bieden op te groeien tot een volwassene die met vertrouwen in het leven staat.

De school verbouwt zelf groenten in de biodynamische schooltuin en heeft vier koeien die melk produceren, zodat de leerlingen gezonde voeding krijgen. We besteden veel aandacht aan het milieu en aan de natuur.

Er is een groot internaat dat een veilig onderkomen biedt aan 60 pupillen. Sommige van hen kunnen ieder weekend naar huis, andere minder vaak, afhankelijk van de gezinssituatie en van de afstand tussen school en huis.

Een uitspraak van Augustus Mutua: “Sinds januari 2008 geef ik les op de Rudolf Steiner School in Mbagathi en ik hoop dat ik de komende 50 jaar hier les mag blijven geven.”

De school krijgt geen subsidie en is geheel afhankelijk van het schoolgeld dat ouders betalen. Slechts 10% van hen kan dat opbrengen. Voor de rest zijn wij afhankelijk van sponsors en van mensen die het schoolgeld voor één of meer leerlingen betalen.

Voor 2008 zijn er verzoeken tot steun binnengekomen om 5 leerkrachten naar het buitenland te laten reizen, o.a. naar de Wereld Lerarenconferentie in Dornach.

link outwww.rudolfsteiner.co.ke

newsletter rssmbagathi 2014.pdf