menu
 winkelmandje 

Lesedi Waldorf School, Madietane, Zuid-Afrika 

Zuidelijk Afrika

Inkanyezi en Lesedi

Deze twee scholen hebben een nauwe samenwerking met elkaar. Lesedi is voort gekomen uit Inkanyezi.

Het bestuur is gedeeltelijk hetzelfde en het administratie kantoor is ook met elkaar verbonden.

De onderstaande brief is een gedeeltlijk verslag van de laatste bestuurs bijeenkomst in December 2021:

Hoewel gezegd kan worden dat oude, gevestigde scholen in staat moeten zijn om voor zichzelf te zorgen, zou ik zeggen dat men ook naar de specifieke omstandigheden moet kijken, om nog maar te zwijgen van de huidige pandemie die iedereen over de hele wereld treft.

Tijdens onze recente vergadering van curatoren sprak Wiebke Holtz uit hoe ongelooflijk en geweldig het is dat deze arme scholen na zoveel jaren nog steeds in leven zijn en de ene aanval na de andere doorstonden. In de township waar Inkanyezi is, riskeren leerlingen en leraren letterlijk elke dag hun leven om naar school te gaan. U hebt misschien gehoord van de rellen en plunderingen in Alexandra eerder dit jaar, toen het erg onzeker was in het gebied.

Lesedi's laatste grote uitdaging was stroomuitval. Ze zijn afhankelijk van ondergronds water, dat alleen kan worden opgepompt als er elektriciteit is. Onze staatselektriciteitsleverancier Eskom is er slecht aan toe en zeer onbetrouwbaar, waardoor de school en het internaat soms dagenlang zonder elektriciteit zitten, wat een ernstig probleem en gezondheidsrisico vormt. De school ligt op 60 km van de dichtstbijzijnde stad en daarom kopen ze elk kwartaal voedsel voor het pension in bulk, dus de koelkasten en diepvriezers moeten ten allen tijde draaiende blijven. We hopen op zijn minst een deel van de stroomvoorziening te kunnen halen uit zonne-energie.

Maar één ding dat beide scholen de afgelopen twee jaar hebben ervaren, is een daling van het aantal leerlingen, direct als gevolg van de Covid-19-pandemie. Veel ouders zijn werkloos geworden of krijgen nu een lager inkomen, waardoor het schoolgeld onbetaalbaar is. Sommige kinderen hebben ook een ouder of verzorger verloren en hebben onze scholen verlaten voor openbare scholen. Het effect daarvan is dus niet alleen minder inkomsten uit schoolgeld, maar ook uit een lagere overheidssubsidie, omdat die ook gebaseerd is op het aantal leerlingen in de school. Beide scholen hebben om deze reden een begrotings te kort voor 2022.

We hebben enkele kinderen, die de school zouden hebben moeten verlaten als ze niet waren ondersteund. De vriendelijke donaties die u naar beide scholen hebt gestuurd (samen met die van andere donateurs) zijn toegewezen aan de schoolbijdragen van deze leerlingen, waarvoor de ouders enormedankbaarheid hebben geuit. Mede hierdoor blijven de scholen draaiende.

Van Inkanyezi's kant is ons "Fees Support Fund" helemaal gebruikt. Veel ouders hebben zich ertoe verplicht om hun openstaande kosten te betalen tegen de tijd dat de school in januari heropent, maar sommigen zullen dit helaas niet kunnen doen, en elke donatie die u stuurt, kan ten minste één kind in staat stellen om in Inkanyezi te blijven.

Bij Lesedi heeft Sylvester contact opgenomen met de ouders die vanwege financiële problemen zouden vertrekken en we hebben hen sponsoring aangeboden voor de helft van de kosten voor 2022. De ouders zijn erg dankbaar en hebben toegezegd de andere helft te betalen. Het "Scholar Support Fund" van reeds ontvangen donaties (van uzelf en anderen) heeft echter R 5000 nodig om dit te kunnen doen, dus elke donatie die u kunt sturen, zal zoveel helpen!

Het is altijd triest voor ons om te zien dat kinderen onze vrijescholen verlaten en naar openbare scholen gaan, dus als we worstelende ouders zouden kunnen helpen die ook echt een vrijeschoolopleiding voor hun kinderen wensen, zou het zo geweldig zijn. Zonder jullie steun zou dit onmogelijk zijn, dus ik hoop snel iets te horen! Alle kleine beetjes helpen en brengen vreugde!

Met hartelijke groet

Lani en Kiki

Administratie Inkanyezi en Lesedi


Bakone, Madietane, Nothern Provence

De Lesedi school ligt ten noorden van Johannesburg vlakbij het dorpje Madietane en heeft meer dan tweehonderd leerlingen. Honderddertien van de tweehonderd wonen in het hostel dat door vier “tantes” gerund wordt. Tien leraren en twee conciërges zorgen voor de school en vooral ook voor het welbevinden van de leerlingen.

De school is opgericht door een zeer bijzondere en krachtige vrouw Emily Moabelo. Na haar opleiding tot kleuterleidster in Johannesburg heeft ze meegeholpen de Inkanyezischool in Alexandra te stichten. In 1980 besloot ze naar haar geboorteplaats Madietane terug te gaan om hier een Waldorfschool te beginnen.

Ondanks de grote weerstand van de chief van het dorp startte ze door haar opmerkelijke kracht en doorzettingsvermogen een Kindergarten in een kerk en al snel had ze 60 kleuters.De school groeide gestaag en op een terrein aan de rand van de bergen werd een prachtige school gebouwd, kleine gebouwen met twee klassen. Ook kwamen er huizen voor de leerkrachten en een hal. De eerste jaren woonden daar dokter Schuman met zijn vrouw die de school tot enorme steun waren.

De school volgroeide tot de zevende klas en de school kreeg een belangrijk plaats in de community. De school is veel geplaagd door financiële crises en balanceerde regelmatig op de afgrond maar werd steeds weer gered door fondsen vanuit het buitenland. De leerkrachten moeten werken voor een laag salaris en met beperkte middelen. Desondanks werken ze met een veel liefde en toewijding met de kinderen.

Na een aantal jaren is dr. Schuman vertrokken en heeft men zijn huis omgebouwd tot een boardingschool.

Bij een dramatisch ongeval in oktober 2006 zijn Emily Moalbelo en Irene Moabelo, de administratrice van de school, omgekomen. Dit was een enorme schok voor de vrijeschoolbeweging in Zuid-Afrika en in het bijzonder voor de Lesedischool.De school viel in een groot gat en de leerkrachten zijn de laatste jaren door enorme zware omstandigheden gegaan. Emily droeg de hele school en nu moesten ze het zelf doen. Door het uitblijven van de subsidie en interne organisatieproblemen heeft men de laatste jaren werkelijk geleden. Maanden lang hebben de leerkrachten maar een deel van hun salaris gekregen. Ondanks deze harde tijd zijn alle leerkrachten de school trouw gebleven en werken ze een enorme inzet.

Het hoofd van de school Sylvester Msimanga, heeft de school op een niveau gebracht, dat respect opbrengt bij het ministerie van onderwijs en de Federatie van Vrije Scholen in Zuid Afrika. Dit heeft geleid tot een garant stelling van de subsidie en de continuïteit van de school. Stap voor stap zijn de processen gegaan en hebben inzichten en de resultaten ervan een plek gekregen. De mandaat houders werken samen en hebben regelmatig vergaderingen met elkaar om het proces verder te laten uit kristalliseren.

Mr. Msimanga is gevraagd om deel te nemen aan de LISA (onafhankelijke school associatie van Limpopo) en de Federatie van de Vrije Scholen.

Ook de gezondheidsorganisatie is heel tevreden met de situatie op school.

Toch zijn grotere projecten niet mogelijk zonder de hulp van buiten af. Zoals het vervangen van de stapel bedden, die letterlijk op instorten stonden.(het IHF deed een donatie hiervoor).

Water kan in de winter erg schaars zijn, daarom heeft de school watertanks geplaatst om het regen water op te vangen en de waterputten meer in gebruik genomen. Maar het water probleem zal desondanks blijven bestaan in de droge periodes.

De actieve samenwerking met de Michael Mount School (Johannesburg) en een sociaal project van de tiende klas van deze school maakte een uitbreiding van het school terrein mogelijk. Onlangs is het nieuwe euritmielokaal, dat ook dienst doet als zaal geopend. Ook was Lesedi de eerste plek waar de fakkel van Waldorf 100 gestopt is, om nu verder te gaan rond de wereld.

Ondertussen participeren de ouders steeds meer bij diverse projecten. Er wordt hard gewerkt aan gemeenschapsvorming. Niet alleen met mooie festivals maar ook door regelmatige ouderavonden en open deur bijeenkomsten.

De leraren werken veel aan het curriculum en hebben wekelijkse vergaderingen. Ze trainen met behulp van de federatie. Alle leraren waren vorig jaar op de nationale leraren bijeenkomst van de vrijescholen in Z Afrika op één na. Er wordt consequent aan scholing en de omgang met leerlingen en collega’s gewerkt.

Er zijn extra lessen zoals sport, koor, muziek en er vinden culturele activiteiten plaats. Met behulp van de Duitse vrijwilligers ( vervangende dienstplicht red.) krijgen de kinderen ook na de lessen extra aandacht.(De Z. Afrikaanse regering wil buitenlandse vrijwilligers gaan weigeren. Voor de Vrije Scholen wordt dat een groot gemis, omdat bijna iedere school 1-5 vrijwilligers heeft red.). Veel excursies verbreden de horizon van de leerlingen.

Met behulp van de “Freunde der Erziehungskunst” werd het mogelijk om een euritmist een aanstelling te geven. Salarissen op de school zijn nog steeds(zoals overal) lager dan op de reguliere scholen waardoor de school regelmatig leraren moet missen, maar tot nu toe wordt er aldoor nog vervanging gevonden. Het geeft aan dat leraren opleiding en fondswerving voor de opleiding een zeer urgent aandachtspunt is in het hele land.

Als conclusie kan gezegd worden dat de school economisch stabiel is; goed geleid en pedagogisch en sociaal strevend, maar niet zonder hulp van buiten af kan.

Dick de Rooij (Mentor Lesedischool)/ Irene Storm

Lesedi en de corona tijd.

Lesedi is een soort streek school. Het ligt ongeveer 3 uur rijden ten noorden van Johannesburg. Het heeft een groter hostel dan de meeste scholen en veel leerlingen blijven dus langere tijd achter elkaar op school. In de lockdown kon dat niet, omdat alles gesloten was zoals overal.

Hierdoor verlieten leerlingen de school en een vijfde deel van de ouders was niet langer in staat om het school geld te betalen. Of de school een kans heeft op voort bestaan is de vraag, omdat veel ouders hun baan verloren hebben en geen school geld meer kunnen betalen. En dat terwijl de school de laatste jaren financieel eigenlijk geen problemen had. De vraag is nu of er een situatie kan ontstaan dat kinderen waarvan de ouders echt vrije school onderwijs willen, die daar dus bewust voor kiezen misschien 2/3 gesponsord kunnen worden.

Daardoor zou er misschien een situatie ontstaan dat ook de leraren weer een salaris kunnen krijgen. Leraren en kinderen zouden daar mee geholpen kunnen worden.

De kleuterklas kost per kwartaal 1700 Rand; (1 euro is +/- 20 Rand.) Klas 1-3: 2900R,

Klas 4-6 :3000R, klas 7: 3150R Internaat: 3550R

De situatie van Z Afrika is heel slecht vooral ook de economische. Er is heel veel werkeloosheid in het land en ook onder de jeugd. 59% van de jeugd heeft geen uitzicht op een baan. De corruptie is groot en misbruik van overheidsfinanciering blijft door gaan ondanks de pandemie. Vijf en vijftig miljoen euro, die uit getrokken was om mensen te beschermen in de corona tijd ( mondkapjes, desinfectie materiaal e.d.) is verdwenen!!!! Zelfs grote bedrijven moeten de deuren sluiten.

Van uit Ngo’s en ziekenhuizen komt keer op keer het bericht dat de slechte voeding, of geen voeding ( 1 snee brood per dag) een van de grootste problemen is. Er sterven meer mensen aan honger dan corona. 1 corona patiënt op 29 die sterven van de honger. De hoeveelheid zelfmoorden neemt drastisch toe.

Voor ieder kind dat de mogelijkheid heeft om op een vrije school te zitten is het een ware zege, vooral als je alle trauma’s waar de Z Afrikanen mee te maken hebben mee telt.

Irene Storm