menu
 winkelmandje 

Privacyverklaring 

Stichting Internationaal Hulpfonds

Uw privacy is erg belangrijk voor ons!

Met onze webwinkel willen we u graag zo goed mogelijk van dienst zijn, en daarvoor hoeven we echt niet alles van u te weten. We bewaren daarom alleen informatie die noodzakelijk is. We proberen niet om uw voorkeuren vast te stellen. We maken geen profiel van u aan.

Cookies alleen voor u

Onze webwinkel maakt gebruik van twee cookies. Die zijn niet bedoeld om iets over u te weten te komen, maar alleen om het winkelen mogelijk en makkelijk te maken.

  • Om iets in het winkelmandje te kunnen stoppen, is een tijdelijk cookie nodig. Het verdwijnt vanzelf als u de browser afsluit.
  • Als u dat wilt, kan bij het bestellen uw klantnummer versleuteld bewaard worden in een cookie op uw computer. Bij een volgende bestelling worden dan automatisch uw naam en adres voor u ingevuld.

Deze cookies doen verder helemaal niets, maar u kunt ze desgewenst zelf verwijderen in uw browser.

Geen pottenkijkers

In onze webwinkel vindt u geen inhoud die afkomstig is van andere websites, en waarmee deze sites u zouden kunnen identificeren.

Dus ook geen:

  • Trackers van Google Analytics;
  • Reclames of cookies afkomstig van andere websites.
  • Tweets van Twitter;
  • Duimpjes van Facebook.

In plaats daarvan is er een knopje waarmee u interessante zaken op uw Facebookpagina kunt zetten, maar waarmee Facebook niet zomaar iets over u te weten kan komen.

Beter en veiliger

Tijdens uw bezoek aan onze webwinkel kunnen bepaalde (technische) gegevens worden opgeslagen in een logfile. Dit zijn b.v. uw IP-nummer, de naam van uw browser en besturingssysteem. Deze logfiles dienen uitsluitend om onze dienstverlening nog beter te maken en om de veiligheid te kunnen garanderen. Logfiles worden niet langer dan één week bewaard.

We delen niets met anderen

Andere partijen dan de medewerkers en verwerkers van Stichting Internationaal Hulpfonds voor vrijeschoolpedagogie hebben geen toegang tot uw gegevens. Persoonsgegeven worden uitsluitend gebruikt op de wijze die in het Privacybeleid hieronder worden beschreven.

Privacybeleid van
Stichting Internationaal Hulpfonds
voor vrijeschoolpedagogie

Dit Privacybeleid is van toepassing op alle persoonsgegevens die Stichting Internationaal Hulpfonds voor vrijeschoolpedagogie verwerkt van haar donateurs, van abonnees van het ledentijdschrift en de elektronische nieuwsbrief en van klanten van de webshop.

Indien u donateur wordt van Stichting Internationaal Hulpfonds voor vrijeschoolpedagogie, of wanneer u zich inschrijft voor het ledentijdschrift of de elektronische nieuwsbrief, of wanneer u aankopen doet in onze webshop, geeft u uitdrukkelijk toestemming om uw persoonsgegevens in lijn met dit Privacybeleid te verwerken.

Wij adviseren u om het Privacybeleid door te lezen en te bewaren voor u eigen administratie.

1. Verantwoordelijke

Verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is:

Stichting Internationaal Hulpfonds voor vrijeschoolpedagogie
Broerdijk 148
6523 HE Nijmegen

Tel.: 0640062918 of 024-7851982
KvK nummer 30167248

De administratie is bereikbaar via en 024-7851982.

2. Welke gegevens verwerkt Stichting Internationaal Hulpfonds voor vrijeschoolpedagogie en voor welk doel?

2.1 Als u donateur, abonnee of klant bent worden de volgende persoonsgegevens verwerkt:

  1. Naam -, adres - en woonplaatsgegevens
  2. Telefoonnummers
  3. E-mailadressen of andere adressen voor elektronische communicatie
  4. Toegangs - of identificatiegegevens (wachtwoord en klantnummer)

2.2 Stichting Internationaal Hulpfonds voor vrijeschoolpedagogie verwerkt de in sub 2.1 genoemde persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

a) uw naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres worden gebruikt voor contact over uw donateurschap, voor de verzending van het ledentijdschrift, voor de verzending van uw aankopen in onze webwinkel en contact daarover, en voor het afhandelen van de van u verkregen informatie;

b) uw naam en e-mailadres worden gebruikt voor het versturen van de elektronische nieuwsbrief met informatie over de activiteiten, diensten en andere interessante informatie van Stichting Internationaal Hulpfonds voor vrijeschoolpedagogie. Afmelding voor deze mailings is te allen tijde mogelijk via de afmeldlink onderaan de mailing.

3. Bewaartermijnen

Stichting Internationaal Hulpfonds voor vrijeschoolpedagogie verwerkt en bewaart uw persoonsgegevens totdat u aangeeft niet langer donateur van onze stichting te willen zijn, of totdat u aangeeft niet langer abonnee te willen zijn het ledentijdschrift, of als u niet langer van onze diensten gebruik wilt maken.

Facturen met (persoons)gegevens worden op grond van toepasselijke administratieve verplichtingen bewaard voor zolang de toepasselijke termijn loopt.

4. Beveiligingsmaatregelen en verwerkers

4.1 Ter bescherming van uw persoonsgegevens heeft Stichting Internationaal Hulpfonds voor vrijeschoolpedagogie passende technische en organisatorische maatregelen getroffen.

4.2 Voor de (technische) verwerking van de persoonsgegevens maakt Stichting Internationaal Hulpfonds voor vrijeschoolpedagogie gebruik van diensten van derden, de zogenaamde verwerkers. Met de verwerkers hebben wij een verwerkersovereenkomst.

5. Inzagerecht, verwijdering, vragen en klachten

5.1 Via de administratie van Stichting Internationaal Hulpfonds voor vrijeschoolpedagogie kunt u een verzoek indienen om uw persoonsgegevens in te zien, te ontvangen, te wijzigen of te verwijderen. Stichting Internationaal Hulpfonds voor vrijeschoolpedagogie zal uw verzoek in behandeling nemen en u binnen een maand na ontvangst hierover informeren

5.2 Indien u bezwaar wilt maken tegen de (verdere) verwerking van uw persoonsgegevens als bedoeld in artikel 2, kunt u eveneens contact opnemen met de administratie.

5.3 Indien u klachten heeft over de wijze waarop Stichting Internationaal Hulpfonds voor vrijeschoolpedagogie uw persoonsgegevens verwerkt of uw verzoeken behandelt, kunt u contact opnemen met de verantwoordelijke in het bestuur van Stichting Internationaal Hulpfonds voor vrijeschoolpedagogie: Mevrouw M. Beijer (voorzitter), .

5.4 Eventuele andere vragen of opmerkingen over dit Privacybeleid kunnen worden gericht aan onze administratie: Mevrouw M.E. van Herpen, , 024-7851982.

6. Wijzigingen

Dit Privacybeleid kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden via de website bekend gemaakt. Wij adviseren uw om regelmatig het Privacybeleid te bekijken.

[Versie 8 juni 2018]