menu
 winkelmandje 

Wat doet het Internationaal Hulpfonds? 

Over het IHF

De Stichting Internationaal Hulpfonds (IHF) helpt projecten buiten Nederland die vernieuwing van opvoeding en onderwijs nastreven met de vrijeschoolpedagogie als uitgangspunt.

Vrijeschoolpedagogie is uniek en daagt een kind uit zijn persoonlijkheid te ontplooien zowel op intellectueel als op creatief, ambachtelijk, emotioneel en sociaal gebied.

Het IHF steunt momenteel 63 scholen wereldwijd, en daarmee ruim 10.000 kinderen die naar school kunnen gaan. Ook zijn er nu 41 leraren in opleiding om Vrije School leraar te worden en hebben vele leraren in de afgelopen jaren zich bijgeschoold in de Waldorf pedagogie dankzij steun van het IHF.

Wat doet het IHF?

 • projecten volgen en steunen
 • schenkers en donateurs werven
 • bemiddelen tussen projecten en mogelijke begeleiders
 • nationaal en internationaal samenwerken met zusterorganisaties
 • we zijn aanwezig op lerarendagen, festivals en conferenties

Het Internationaal Hulpfonds hanteert als stelregel dat alleen steun wordt geboden indien de projecten:

 • een plaats binnen de eigen cultuur en een verankering in de eigen samenleving hebben
 • na verloop van een aantal jaren zichzelf enigermate in stand kunnen houden
 • vernieuwing van opvoeding en onderwijs in het eigen land nastreven
 • met de samenleving en het onderwijsveld in het betreffende land een verbinding onderhouden, dat wil zeggen: zich niet isoleren
 • samenwerken met andere initiatieven in het land die vanuit dezelfde impuls werken
 • met name kansarme kinderen verder helpen

Hoe besteedt het IHF uw geld?

Het IHF steunt projecten via haar schoolfonds en opleidingsfonds:

 • Het schoolfonds draagt bij aan de kosten van de school, zoals schoolgeld, opvang, speel en lesmateriaal en inrichting van gebouwen
 • Het opleidingsfonds draagt bij aan de opleiding van leerkrachten door financiële steun gedurende de hele opleiding.

Wilt u geld schenken om dit mogelijk te maken, kijk dan op de pagina "Giften aan het IHF "voor de mogelijkheden en het bankrekeningnummer.

Door de inzet van vrijwilligers zijn de kosten van het IHF laag; gemiddeld 10%.