menu
 winkelmandje 

Wat doet het Internationaal Hulpfonds? 

Over het IHF


Beste vrienden,
De corona-crisis omvat ondertussen zowat de hele wereld. Arme landen treft deze crisis bijzonder hard. Zo ook enkele van onze scholen. Het gaat bijvoorbeeld om scholen in Zuid-Afrika, Kenia, Nepal, de Filippijnen, Guatemala, Ecuador en Haïti.
Lockdown betekent dat veel ouders geen werk meer hebben, geen werk betekent vaak geen eten, met honger en angst als gevolg.
Net als bij ons zijn de scholen dicht. Voor zover dat mogelijk is, worden online lessen gegeven. Of men probeert op een creatieve manier contact te houden met de kinderen. Arme gezinnen hebben geen computer. De leerkrachten werken hard om de gezinnen moreel te steunen. Maar de leraren die hard werken krijgen vaak geen salaris omdat er geen geld meer is om de school te betalen. Daarmee worden hun gezinnen ook hard getroffen. Waar mogelijk worden vanuit de scholen maaltijden verstrekt als een soort voedselbank. De nood is groot.
Van hieruit kunnen wij veel betekenen voor anderen.
Met bedragen die voor ons relatief klein zijn, kunnen mensen in andere landen heel veel doen.
Zo gaf een collega uit Guatemala aan dat voor het bedrag dat wij in een restaurant uit zouden geven voor één persoon, een hele school daar een middagmaaltijd zou kunnen krijgen. Die ene maaltijd is voor hen van levensbelang.
Gezien de extreme situatie durven wij jullie verzoeken om mee te doen aan deze crowdfunding.
Wil jij "onze" scholen helpen, dan kun je een bedrag overmaken naar
NL03TRIO0212195050 van het Internationaal Hulpfonds in Nijmegen. Vermeld erbij "Noodhulp corona". In Nederland is dit fiscaal aftrekbaar (ANBI-status).

Wilt u geld overmaken, dan gaat dat ook eenvoudig via iDeal

Alvast onze dank dat je dit leest, ook namens de kinderen. Mogen we jou verzoeken dit bericht ook te delen?
Zorg goed voor jezelf en voor elkaar!

De Stichting Internationaal Hulpfonds (IHF) helpt projecten buiten Nederland die vernieuwing van opvoeding en onderwijs nastreven met de vrijeschoolpedagogie als uitgangspunt.

Vrijeschoolpedagogie is uniek en daagt een kind uit zijn persoonlijkheid te ontplooien zowel op intellectueel als op creatief, ambachtelijk, emotioneel en sociaal gebied.

Over de hele wereld slaan mensen de handen ineen om op de vrijeschoolpedagogie gebaseerde projecten op te zetten: van Nepal tot tot Afrika, van Bosnië tot Brazilië.

Wat doet het IHF?
 • projecten volgen en steunen
 • schenkers en donateurs werven
 • een website bijhouden en een nieuwsbrief uitgeven
 • bemiddelen tussen projecten en mogelijke begeleiderss
 • nationaal en internationaal samenwerken met zusterorganisaties
 • op jaarmarkten van vrije scholen materialen verkopen t.b.v. projecten van het IHF en bekendheid geven aan het IHF
Het Internationaal Hulpfonds hanteert als stelregel dat alleen steun wordt geboden indien de projecten:
 • een plaats binnen de eigen cultuur en een verankering in de eigen samenleving hebben
 • na verloop van een aantal jaren zichzelf enigermate in stand kunnen houden
 • vernieuwing van opvoeding en onderwijs in het eigen land nastreven
 • met de samenleving en het onderwijsveld in het betreffende land een verbinding onderhouden, dat wil zeggen: zich niet isoleren
 • samenwerken met andere initiatieven in het land die vanuit dezelfde impuls werken
 • met name kansarme kinderen verder helpen

Hoe besteedt het IHF uw geld?

Het IHF steunt projecten via haar schoolfonds en opleidingsfonds:

 • Het schoolfonds draagt bij aan de kosten van de school, zoals schoolgeld, opvang, speel en lesmateriaal en inrichting van gebouwen
 • Het opleidingsfonds draagt bij aan de opleiding van leerkrachten door financiele steun gedurende de hele opleiding.

Wilt u geld schenken om dit mogelijk te maken, kijk dan op de pagina "Giften aan het IHF "voor de mogelijkheden en het bankrekeningnummer.

Door de inzet van vrijwilligers zijn de kosten van het IHF laag; gemiddeld 10%.