menu
 winkelmandje 

Zuid oost Azië en China 

Projecten van het IHF

Oost Azië

China

Het Waldorf onderwijs is in China begonnen in Chengdu in 1993. In dat jaar ontmoette de Australische ex-journalist en ervaren vrijeschool leraar Ben Cherry Harry Wong en zijn vrouw Li Zhang in hun theehuis in Chengdu. Zij raakten al snel in een inspirerend gesprek over kunstzinnig en spiritueel Waldorf onderwijs verwikkeld. Dit was voor het echtpaar de aanleiding om hun leven drastisch om te gooien en naar Amerika/Engeland te verhuizen om een opleiding als vrijeschool leraar aldaar te volgen. In 2004 werd de eerste Waldorf school geopend. Acht jaar later is de kiem van de eerste klas uitgegroeid tot een school met acht klassen en zes kleuterklassen die in totaal door 250 kinderen bezocht worden. In 2011 is een nieuw kleurrijk geschilderd gebouw betrokken. In 2012 is de vrijeschool in Chengdu officieel door de Chinese overheid als onderwijsinstelling erkend.

Naast onderwijs aan kinderen biedt de school aan honderden ouders en leraren de mogelijkheid tot vrijeschool leraar te worden opgeleid. De toestroom van studenten is zo groot dat een wachtlijst moest worden aangelegd. Om Chengdu te ontlasten en opleidingsmogelijkheid in het grote China te spreiden zijn in Guangzhou (Kanton), Shanghai en Beijing nieuwe lerarenopleidingen gecreëerd. De vrijeschool pedagogie krijgt zijn eigen Chinese kleur middels verbindingen met Confucius, Lao Tse, Chinese geneeskunst, kalligrafeer en schilderkunst, Tai Chi, Chi Gong, acupunctuur, etc.

Momenteel (2017) zijn er in geheel China 60 lagere school initiatieven en 450 kleuterschool initiatieven. De meeste scholen vragen niet om financiële ondersteuning. De scholen worden veelal gedragen door de rijke middenstand van China. Er is wel een grote behoefte aan ervaren leraren om het sterk groeiende aantal leraren op te leiden en in de praktijk te begeleiden.

In Taiwan bezoeken in drie scholen 525 kinderen klas 1 t/m 10. Op drie andere scholen staat men op het punt een bovenbouw te starten.

Er is een overkoepelende organisatie, Chinese Waldorf Forum, dat toezicht houdt op de kwaliteit van de scholen. Ben Cherry, die het Waldorf-onderwijs naar China heeft gebracht, is de voorzitter van het CWF.

Website: www.chinawaldorf.org

Boluomi kleuter school

Zuid Oost Azië

Vietnam

In 2003 is de Vrije-School-pedagogie in Vietnam begonnen met de oprichting van Waldorf-kleuterklassen, maar heel lang verliep deze ontwikkeling moeizaam.

De eerste initiatieven voor Waldorf-kleuterklassen konden pas beginnen nadat Vietnam zich meer op het westen was gaan oriënteren. Dat gebeurde later dan in China, nl in de jaren 90 van de vorige eeuw na de ineenstorting van de Sovjet Unie, waarmee het Vietnamese regiem hechte banden had. De naam Thanh Cherry is onlosmakelijk verbonden aan de Waldorfscholen in Vietnam. Bijna gelijktijdig is zij in 2003 gestart met drie kleuterscholen in Ho-Chi-Min-City, samen met haar vriendin Co Suong. Zij kenden elkaar uit de tijd van de Vietnamese oorlog, toen Thanh het geluk had om te kunnen vluchten naar Australië , maar Suong achter moest blijven en terecht kwam in heropvoedingskampen van de Vietcong. Na de oorlog vonden ze elkaar weer terug. Thanh richtte toen het Vietnam Children’s Project (VCP) op, een Australisch initiatief om de schooltjes te ondersteunen. Het IHF werkt nauw samen met het VCP.

Sinds die tijd zijn de drie kleuterscholen, Dieu Giac, Than Lan en Tro Trang, weliswaar voortvarend van start gegaan, maar ze werden voortdurend tegengewerkt door de communistische overheid. Met name de lokale overheid legde telkens nieuwe beperkingen op door bv het houten speelgoed af te keuren, omdat dit niet hygiënisch zou zijn. Met veel vindingrijkheid wisten de leerkrachten echter de schooltjes draaiende te houden, maar veel ontwikkeling zat er al die jaren niet in. Het kinderaantal groeide nauwelijks en omdat er geen aansluiting was op een Waldorf lagere school, haalden veel ouders de kinderen voortijdig van school om verzekerd te zijn van een goede aansluiting op de reguliere scholen van de Vietnamese overheid.

In 2015 deed zich een bijzonder verschijnsel voor in het Steiner-Waldorf onderwijs in Vietnam. Het begon met 2 jonge vrouwen, Thao, een ouder van de Tho Trang school in Ho Chi Minhstad, en Huong, een onderzoekster in Hanoi. Ze vonden elkaar via Facebook. Beiden hadden een warme belangstelling voor de antroposofische pedagogie, die zo sterk verschilt van het traditionele en prestatiegerichte reguliere onderwijs, die zij zelf hadden genoten. Zij, beiden jonge ouders, spraken af om een actie te beginnen op facebook en een reeks artikelen te plaatsen over de antroposofie in het algemeen en de Steiner-Waldorf educatie in het bijzonder. Het resultaat was een enorme belangstelling onder progressieve Vietnamezen, zowel bij ouders als bij docenten. Daarna gingen de ontwikkelingen snel. In november van dat elfde jaar was het aantal kinderen op Tho Trang toegenomen tot het maximum aantal, dat is toegestaan. Er ontstond een wachtlijst van 60 kinderen! Daarnaast werd de vraag van bestaande ouders steeds groter om in Ho-Ch-Min-City de eerste Waldorf-lagere school op te richten. En die is er ook gekomen in 2016. De Tho Trang locatie werd te klein. Er is werd een nieuwe school gebouwd voor 4 kindercrèches, 4 kleuterscholen en een grote vergaderruimte. Wel is er nog steeds behoefte aan een nieuwe locatie voor de onderbouw van 1 tot en met 6.

Dieu Giac Child Centre

Thanh Lan Kindergarten

In Zuid Oost Azië bestaan sinds de jaren 90 van de vorige eeuw Waldorf scholen in Thailand, Vietnam en de Filipijnen. De scholen in Thailand en de Filipijnen hebben veelal een flinke groei doorgemaakt. Er zijn weliswaar grote verschillen, maar in het algemeen gaat het goed met deze scholen, ze zitten in de lift. Ook het financieel draagvlak is overwegend gezond; de school wordt ondersteund door ouders uit een opkomende middenklasse van de samenleving. Er wordt, met enkele uitzonderingen, dan ook niet om financiële hulp gevraagd, maar wel om andere ondersteuning, zoals bijdragen aan teacher trainingen. Ook coaching/mentoring op de scholen zelf is nodig voor nog beter gekwalificeerde leerkrachten. Vaak ook wordt hulp gevraagd bij het opzetten van een BD-landbouwbedrijf voor extra inkomsten en bereiding van de eigen schoolmaaltijden.

In Vietnam stagneerde de ontwikkeling lange tijd, er waren slechts drie kleuterklassen in Ho-Chi-Min-City (voorheen Saigon). Er was en is tegenwerking van de Vietnamese regering, die alleen het eigen, op prestatiegerichte onderwijs, bevordert. Maar sinds kort, 2016, is sprake van een ware hausse, welke teweeg is gebracht door contacten van enkele enthousiaste leerkrachten via facebook. Nu zijn er een achttal kindergartens verspreid over het land en is men in Ho/Chi/Min City begonnen met een lagere school.

Laatste bezoek, februari 2017

Philipijnen

In de Filipijnen bestaat het Waldorf onderwijs sinds 1994. De eerste school, de Manilla Waldorf School (MWS), werd opgericht in de garage van een van de eerste leerkrachten. Van een kleine, achtergesteld schooltje, is MWS uitgegroeid tot een volledige school, van kleuterschool tot klas 12, met 200 leerlingen en verschillende afstudeerrichtingen. De Acacia School, ten zuiden van Manilla, werd het volgende school initiatief, opgericht in 2003. Het heeft nu 90 leerlingen van kleuterschool tot klas 9. In 2005 werd in Iloilo op het eiland Panay tussen de rijstvelden de Gamot Cogon School opgericht met als doel het Waldorf onderwijs toegankelijk te maken voor de arme gemeenschappen rond de school. Deze drie scholen zijn erkend door de Duitse Federatie als Waldorf school. Daarnaast is er nog een school in Manilla, die al 5 jaar bestaat (Kolisko Waldorf School) en er zijn kleuterschoolinitiatieven in Baguio, Palawan, Cagayan de Oro en Davao. Op vele andere plaatsen is belangstelling om te starten met een kleuterschool. De enorme toename aan Waldorf scholen in de Filipijnen heeft ertoe geleid dat de bestaande scholen zijn begonnen met het werken aan een samenwerkingsorganisatie, dat nu gestalte krijgt.

Camot Gogon School

Thailand

Thailand is het enige land in zuidoost Azië, dat geen koloniaal verleden kent. Het land is hierdoor niet in contact gekomen met het Christendom, zoals bv Vietnam (Frankrijk) of de Filipijnen (Spanje). Thailand is door de tijd heen een Boeddhistisch land gebleven. Maar ook zonder christelijke traditie kunnen er Waldorf scholen ontstaan: antroposofie en boeddhisme blijken zeer goed te kunnen samengaan.

In Thailand bestaan Waldorf scholen sinds 1996. Twee scholen staan in Bangkok: de Panyotai school en de Tripat school (voorheen Tridhaksa). Beiden zijn uitgegroeid tot een volledige school met rond de 300 resp. 200 leerlingen. Het IHF heeft in de beginfase deze scholen gesteund. Andere Waldorf scholen zijn in Chiang Mai, 700 km ten noorden van Bangkok, en Khon Kaen.

Ook is door het IHF de Asian Teachers’ Training (ATT) opgericht, een training voor leerkrachten uit de hele Aziatische regio, met als doel de kwaliteit van het onderwijs te verhogen. Aanvankelijk bood de Tridhaksa school onderdak aan deze training. De ATT bleek echter zo’n succes dat naar een grotere locatie in Bangkok werd uitgeweken. Nu met meer dan 100 deelnemers kan de ATT zichzelf onderhouden. Jaarlijks dragen ook Nederlandse leerkrachten nog steeds bij aan de training.