menu
 winkelmandje 

Vrije School, Tbilisi, Georgië 

Zuid-West Azië en Kaukasus

Naast een kleuterschool, basisschool en een heilpedagogische school, scholen zijn er in Georgië andere antroposofische initiatieven, zoals de Antroposofische Vereniging, het sociaal-therapeutisch dagverblijf voor volwassenen (Tagesheim of Dayhome genoemd) en twee therapeutica. Er bestaat bovendien een overkoepelende organisatie voor de heilpedagogische school en het sociaal-therapeutische dagverblijf, die opleidingen en cursussen organiseert. In Kachetië, in het Oosten van Georgië, is een klein instituut voor jong volwassenen met een beperking, de woon-werkgemeenschap Khedeli. Ook groeit de Christengemeenschap in Tbilisi langzaam maar zeker. Sinds twee jaar heeft de gemeente een eigen vrouwelijke priester en is de tekst van de cultus geheel in het Georgisch vertaald.

Toen Georgië nog bij de Sovjet Republiek hoorde, kwamen velen, gegrepen door de antroposofie, in het geheim bij elkaar, studeerden samen en beoefenden euritmie. In de jaren negentig werd Georgië zelfstandig en mocht antroposofie in het openbaar komen. Toen gingen velen naar Europa, vooral naar Duitsland, om daar een opleiding te volgen, b.v. voor leraar Vrije School, euritmist of heilpedagoog.

In die tijd ontstonden dan ook de initiatieven: de pioniers konden hun ideaal vorm geven.

Georgië doorloopt een moeilijke ontwikkeling, al eeuwen trouwens, maar na de afscheiding van de Sovjet Unie werd het land arm, instabiel en corruptie en werkeloosheid vierden hoogtij. De Rozenrevolutie bracht een charismatische president, de berichten over corruptie bleven echter aanhouden en de werkeloosheid is nog heel groot. Er waren zeker ontwikkelingen in de goede richting, de infrastructuur werd verbeterd, maar het fenomeen dat de rijken steeds rijker en de armen steeds armer worden is duidelijk waarneembaar.

De dramatische oorlog met Rusland in augustus 2008 over de afvallige provincies heeft een grote economische terugval en stress onder de bevolking ten gevolge gehad, maar ook een groot aantal vluchtelingen. Over de oorlog bestaan vele meningen, maar een feit is dat Georgië een land is, dat strategisch ligt ten opzichte van de grootmachten en dat olie daarbij een belangrijke rol speelt.

Vrije School

De school bestaat in 2013 19 jaar en telt 12 klassen met in totaal 360 kinderen. Het mooie gebouw is voorzien van een euritmiezaal en een sportzaal. De school heeft een schoolorkest en geeft toneel- en poppenspelopvoeringen.

Het kan merkwaardig lopen: aan het eind van het schooljaar 2009/2010 werd de school door de minister van onderwijs en wetenschap, Dimitri Schaschkin, uitgeroepen tot de beste openbare(!) school (school nr. 196 van Tbilisi) van 2010. De school ontving een medaille en een oorkonde waarin deze erkenning beschreven staat. De school voelt het als een grote verantwoordelijkheid alles te kunnen blijven doen om een voorbeeld te zijn van levendig en kindgericht onderwijs.

In 2011 werd dezelfde school ernstig in haar bestaan bedreigd: omdat het gebouw op gemeentegrond staat, dreigt de gemeente zich het schoolgebouw toe te eigenen. Dit zou het einde zijn van vrijeschoolonderwijs. Dankzij een internationale aktie o.l.v. Die Freunde is het benodigde geld bij elkaar gekomen. Ook het Internationaal Hulpfonds heeft hier een steentje aan bij gedragen.

Sinds oktober 2012 is de school door de staat erkend als particuliere school. De school mag uitbreiden tot 377 leerlingen. Meer kinderen kan de school qua ruimte niet aan.

De financiele hulpvragen die er nu liggen zijn:

  • In de keuken moet hygiënischer gewerkt worden: er moet een koelvitrine komen.
  • In de hele school ruikt men de keuken: de ventilatie is kapot.
  • Tegemoetkoming in de kosten voor de bijscholingscursus van 3 leerktachten in Dornach.

Wilt u speciaal deze school steunen, dan kunt u uw schenking overmaken naar het IHF onder vermelding van het projectnummer 9325, Vrije School Tbilisi.

www.waldorfschule.ge