menu
 winkelmandje 

Lesedi Waldorf School 

Zuid-Afrika, Madietane

Bakone, Madietane, Nothern Provence

De Lesedi school ligt ten noorden van Johannesburg vlakbij het dorpje Madietane en heeft meer dan tweehonderd leerlingen. Honderd dertien van de tweehonderd wonen in het hostel dat door vier “tantes” gerund wordt. Tien leraren en twee conciërges zorgen voor de school en vooral ook voor het welbevinden van de leerlingen.

De school is opgericht door een zeer bijzondere en krachtige vrouw Emily Moabelo. Na haar opleiding tot kleuterleidster in Johannesburg heeft ze meegeholpen de Inkanyezischool in Alexandra te stichten. In 1980 besloot ze naar haar geboorteplaats Madietane terug te gaan om hier een Waldorfschool te beginnen.

Ondanks de grote weerstand van de chief van het dorp startte ze door haar opmerkelijke kracht en doorzettingsvermogen een Kindergarten in een kerk en al snel had ze 60 kleuters.De school groeide gestaag en op een terrein aan de rand van de bergen werd een prachtige school gebouwd, kleine gebouwen met twee klassen. Ook kwamen er huizen voor de leerkrachten en een hal. De eerste jaren woonden daar dokter Schuman met zijn vrouw die de school tot enorme steun waren.

De school volgroeide tot de zevende klas en de school kreeg een belangrijk plaats in de community. De school is veel geplaagd door financiële crises en balanceerde regelmatig op de afgrond maar werd steeds weer gered door fondsen vanuit het buitenland. De leerkrachten moeten werken voor een laag salaris en met beperkte middelen. Desondanks werken ze met een veel liefde en toewijding met de kinderen.

Na een aantal jaren is dr. Schuman vertrokken en heeft men zijn huis omgebouwd tot een boardingschool.

Bij een dramatisch ongeval in oktober 2006 zijn Emily Moalbelo en Irene Moabelo, de administratrice van de school, omgekomen. Dit was een enorme schok voor de vrijeschoolbeweging in Zuid-Afrika en in het bijzonder voor de Lesedischool.De school viel in een groot gat en de leerkrachten zijn de laatste jaren door enorme zware omstandigheden gegaan. Emily droeg de hele school en nu moesten ze het zelf doen. Door het uitblijven van de subsidie en interne organisatieproblemen heeft men de laatste jaren werkelijk geleden. Maanden lang hebben de leerkrachten maar een deel van hun salaris gekregen. Ondanks deze harde tijd zijn alle leerkrachten de school trouw gebleven en werken ze een enorme inzet.

Het hoofd van de school Sylvester Msimanga, heeft de school op een niveau gebracht, dat respect opbrengt bij het ministerie van onderwijs en de Federatie van Vrije Scholen in Zuid Afrika. Dit heeft geleid tot een garant stelling van de subsidie en de continuïteit van de school. Stap voor stap zijn de processen gegaan en hebben inzichten en de resultaten ervan een plek gekregen. De mandaat houders werken samen en hebben regelmatig vergaderingen met elkaar om het proces verder te laten uit kristalliseren.

Mr. Msimanga is gevraagd om deel te nemen aan de LISA (onafhankelijke school associatie van Limpopo) en de Federatie van de Vrije Scholen.

Ook de gezondheidsorganisatie is heel tevreden met de situatie op school.

Toch zijn grotere projecten niet mogelijk zonder de hulp van buiten af. Zoals het vervangen van de stapel bedden, die letterlijk op instorten stonden.(het IHF deed een donatie hiervoor).

Water kan in de winter erg schaars zijn, daarom heeft de school watertanks geplaatst om het regen water op te vangen en de waterputten meer in gebruik genomen. Maar het water probleem zal desondanks blijven bestaan in de droge periodes.

De actieve samenwerking met de Michael Mount School (Johannesburg) en een sociaal project van de tiende klas van deze school maakte een uitbreiding van het school terrein mogelijk. Onlangs is het nieuwe euritmielokaal, dat ook dienst doet als zaal geopend. Ook was Lesedi de eerste plek waar de fakkel van Waldorf 100 gestopt is, om nu verder te gaan rond de wereld.

Ondertussen participeren de ouders steeds meer bij diverse projecten. Er wordt hard gewerkt aan gemeenschapsvorming. Niet alleen met mooie festivals maar ook door regelmatige ouderavonden en open deur bijeenkomsten.

De leraren werken veel aan het curriculum en hebben wekelijkse vergaderingen. Ze trainen met behulp van de federatie. Alle leraren waren vorig jaar op de nationale leraren bijeenkomst van de vrijescholen in Z Afrika op één na. Er wordt consequent aan scholing en de omgang met leerlingen en collega’s gewerkt.

Er zijn extra lessen zoals sport, koor, muziek en er vinden culturele activiteiten plaats. Met behulp van de Duitse vrijwilligers ( vervangende dienst plicht red.) krijgen de kinderen ook na de lessen extra aandacht.(De Z. Afrikaanse regering wil buitenlandse vrijwilligers gaan weigeren. Voor de Vrije Scholen wordt dat een groot gemis, omdat bijna iedere school 1-5 vrijwilligers heeft red.). Veel excursies verbreden de horizon van de leerlingen.

Met behulp van de “Freunde der Erziehungskunst” werd het mogelijk om een euritmist een aanstelling te geven. Salarissen op de school zijn nog steeds(zoals overal) lager dan op de reguliere scholen waardoor de school regelmatig leraren moet missen, maar tot nu toe wordt er aldoor nog vervanging gevonden. Het geeft aan dat leraren opleiding en fondswerving voor de opleiding een zeer urgent aandachtspunt is in het hele land.

Als conclusie kan gezegd worden dat de school economisch stabiel is; goed geleid en pedagogisch en sociaal strevend, maar niet zonder hulp van buiten af kan.

Dick de Rooij (Mentor Lesedischool)/ Irene Storm

Wilt u de Lesedi Waldorf School school steunen
vermeld dan bij uw overmaking: Lesedi 10009214 Lesedi