menu
 winkelmandje 

Inkanyezi Waldorf School 

Zuid-Afrika, Johannesburg

De Inkanyezischool (Inkanyezi- Zulu word voor ster) bevindt zich in het township Alexandra in Johannesburg. Alexandra is één van de oudste en armste squatter camps in Johannesburg, Het is een plaats waar armoede, drugs, AIDS, geweld en criminaliteit enorm zijn. Duizenden shacks dicht tegen elkaar, bijna een half miljoen mensen “leven” op een oppervlakte van een paar vierkante kilometer.

De school startte in 1987 in een kerk die tot de Mahon Mission Church behoorde. Met de hulp van Claartje Wijnbergh en Truus Geraerts, die een aantal cursussen verzorgden, startten 4 kleuterleidsters een school met 12 kinderen. In die tijd was er geen elektriciteit en de deuren stonden open en veel voorbijgangers stopten en keken naar de activiteiten in deze kleurrijke kerk met een levendige en vrolijke groep van kinderen. De mensen konden niet geloven dat dit een school was. Binnen een jaar waren er vier klasjes. Nu wilden de ouders ook een primary school.

Ieder jaar kwam er een nieuwe klas bij en met de hulp van fondsen uit Europa kon er een primaryschool en het Baobab Teacher Trainig College gebouwd worden. De eerste zeven jaren (1987-1994) was een tijd van constante groei en enthousiasme ondanks al het geweld en onrust in de townships.

De volgende zeven jaren was een tijd van groei, zowel fysiek als emotioneel en men had te leren omgaan met de problemen die zich zoal op een school voordoen. De meeste leerkrachten waren opgeleid op het Baobab College en vonden hun weg in de scholen. Met de hulp vanuit Europa was het mogelijk om de kinderen euritmie, toneel, handarbeid en sport te geven. Later moesten de meeste van deze activiteiten gestopt worden vanwege financiële problemen of door gebrek aan geschikte mensen.

In de laatste zeven jaar is er veel gebeurd. De school is door menig pijnlijke gebeurtenis gegaan. Het Baobab College moest sluiten, de school verloor een aantal leerkrachten vanwege een betere betaling op een privé – of staatsschool. Financieel stond het regelmatig aan de rand van de afgrond en werd men met sluiting bedreigd.

Ze zijn door de zware tijd met veel interne problemen gekomen en hebben binnen het college hard gewerkt, de school heeft nu een stevig fundament. Zaterdag 6 september 2008 was een feestelijk moment voor de Vrijeschool beweging in Zuid-Afrika. De Inkanyezischool in Alexandra vierde haar 21 jarig bestaan met een groots feest.

Nu na 21 jaar is de Inkanyezischool uitgegroeid tot de grootse zwarte Waldorfschool in Zuid-Afrika met 360 kinderen en een college van 18 leerkrachten. De school heeft bijna een dubbele stroom en is totaal vol. Een klas met 40 of meer is geen uitzondering. De school is trots dat ze gedurende deze 21 jaar nog nooit een kind vanwege het niet betalen van schoolgeld of een zeer zwakke begaafdheid geweigerd heeft. Zij hebben de armste kinderen een kans gegeven uit te groeien tot evenwichtige volwassenen met betere mogelijkheden voor de toekomst.

Wat zijn de plannen voor de toekomst ? Met de hulp van 'Die Freunde de Erziehungkunst' is er in oktober 2008 een groot huis aangekocht in de omgeving van Alexandra waar een drietal leerkrachten met hun gezin kunnen wonen. Verder zijn er een aantal ruimtes voor teachertraining en voor counseling en therapie voor volwassenen en kinderen van school. Er zijn veel beschadigde kinderen die lijden aan ziektes, AIDS, verkracht of mishandeld zijn.

De school is op zoek naar de mogelijkheid om nog twee klassen aan de 7de klas toe te voegen voor jongens en meisjes die een meer praktische opleiding nodig hebben. Ook is er een dringende behoefte aan het bouwen van een hal voor de wekelijkse assembly en de Kinderhandeling.

Ondanks de grote hoeveelheid kinderen is de subsidie niet voldoende om de salarissen te kunnen betalen. Door de grote armoede wordt slecht 60 % van de schoolfees betaald. Voor alle extra dingen is de school aangewezen op hulp van fondsen of giften van particulieren

Dick de Rooij

Inkanyezi, Johannesburg

De vrijeschool Inkanyezi is dertig jaar oud. De school begon met een groep vrouwen uit Nederland en Z-Afrika, die als doel hadden om kinderen in deze arme gebieden een kans in hun leven te bieden. De leraren waren allemaal vrouwen uit deze buurt. De school begon met een kleuterklas, maar al snel groeide en groeide het en we verhuisden naar een nieuw stuk grond waar de school begon. In het begin in simpele behuizing, die langzaam maar zeker vervangen werd door stenen gebouwen. In 1989 kwam er een tweede gebouw dat tevens de lerarenopleiding Baobab Training College werd voor vrijeschoolleraar. Truus Geraerts en Claartje Wijnbergh speelden in deze ontwikkeling een hoofdrol samen oud/nmet wat plaatselijke leraren. Terwijl de school en de lerarenopleiding groeide nam het politiek geweld toe in de townships van Z-Afrika en werden ze oorlogsgebied met honderden dode onschuldige burgers in de townships. Maar ondanks dit geweld hielden de leraren en de kinderen de school open. Eind 1990 werd het Baobab College gesloten en de school gebruikte de leeggekomen ruimtes voor verdere uitbreiding. Nu zijn er drie kleuterklassen en zeven schoolklassen waarvan vele parallelklassen hebben. Op dit moment heeft de school 18 leraren en 340 leerlingen. Alle leraren die op de Baobab opleiding hun diploma’s haalden moesten ook nog een staatsexamen doen. Dit was een zware last voor de dagelijkse gang van zaken op de school maar ook voor de leraren, omdat zeker de helft van hen een lange weg af te leggen hebben van Midrand naar Soweto om op Inkanyezi te werken. De sociale omstandigheden rondom ons worden aldoor maar slechter mede door werkeloosheid en de voortdurende stroom van vluchtelingen uit andere delen van Afrika. De algemene bandeloosheid en wetteloosheid in Johannesburg groeit constant mede door de inefficiëntie van de politie en de aanhoudende corruptie. Sommige van onze leraren zijn vertrokken van Inkanyezi vanwege de betere salarissen op de staatsscholen maar zij die blijven werken erg hard om de schoolgaande kinderen te houden.

Wilt u de Inkanyezi Waldorf School steunen
vermeld dan bij uw overmaking: Z-A 9211 Inkanyezi