menu
 winkelmandje 

Waldorfschool 

Zuid-Afrika - Stellenbosch

De school is in 1993 in een oude boerderij gestart met een kleuterklas voor alle kinderen, zoals in de brochure omschreven: ‘die kleuterschool het sy deure oopgemaak vir kinders van enige ras, godsdiens, taal of sosio-ekonomiese achtergrond’. In 1996 is op verzoek van de ouders de lagere school erbij gekomen en in 2009 startte de bovenbouw. De school groeide volledig uit zijn jasje en heeft sinds 2010 een prachtig onderkomen gevonden op de SPIER BD-boerderij net buiten de stad. Voorlopig zijn ze op het erf gehuisvest in het gebouw van het voormalige instituut “culinary arts” maar in de komende 5 jaar zal er een nieuwe school van milieuvriendelijke leembouw ontstaan.

De voertaal in deze wijnstreek is Afrikaans maar op school wordt les gegeven in het Engels. Vanaf klas één krijgen de kinderen ook Afrikaans, isi Xhosa en Duits. De schoolgemeenschap werkt hard en doet er alles aan om voor de – niet gesubsidieerde - school geld bijeen te brengen. Zo is er iedere zaterdag een biologische boerenmarkt waarvan de winst naar de school gaat.

De schoolgemeenschap maakt het ook mogelijk dat in iedere klas twee kinderen, wiens ouders het schoolgeld niet kunnen betalen, toch naar school kunnen. Ondertussen zoeken ze naar peetouders en zodra die zijn gevonden kan er weer een nieuwe leerling naar school.Vooral voor de township kinderen van de Zenzeleni school is dit de kans om na de lagere school door te stromen in het vrijeschool middelbare onderwijs.

www.stellenbosch.waldorfschool.org.za

Wilt u de Stellenbosch Waldorf School steunen, vermeld dan bij uw overmaking: Z-A 9216 Stellenbosch

Wilt u het leerlingen fonds van de Stellenbosch Waldorf School steunen, vermeld dan bij uw overmaking: Z-A 93729 Stellenbosch

meer info over het peetschap...