menu
 winkelmandje 

Studiefonds van de Michael Oak Waldorf School 

Zuid-Afrika, Kaapstad

De Michael Oak Waldorf School staat in Kenilworth, een buitenwijk van Kaapstad, en is bereikbaar via trein en taxi. Het ommuurde schoolterrein is een oase van rust en schoonheid met bomen, struiken, grasvelden en een klein verhard sportterrein.

De Michael Oak School is in 1962 opgericht door ouders die Waldorfonderwijs wilden voor hun kinderen. De school biedt onderwijs tot en met klas 12 aan kinderen uit alle lagen van de bevolking, ongeacht hun godsdienst of etnische achtergrond. De school wil een veilige leeromgeving voor hen zijn en hen helpen bij het ontwikkelen van hun talenten zodat zij kunnen opgroeien tot creatieve en evenwichtige volwassenen die de uitdagingen van het leven aankunnen.

Het studiebeurzenfonds dateert van 1981 en wordt nu hoofdzakelijk gefinancierd door sponsors uit Zuid-Afrika, Duitsland (Die Freunde) en Nederland (IHF). Het financiert dit jaar het schoolgeld voor 12 leerlingen. Met het studiebeurzenfonds kunnen ook kinderen uit minder draagkrachtige milieus deze school bezoeken.

Daarnaast is er een Special Assistance Fund dat het mogelijk maakt therapie te geven aan leerlingen die dat nodig hebben.

Vorig jaar is een zgn. Diversiteitsgroep opgericht n.a.v. een vraag van ouders die vonden dat de schoolbevolking een betere afspiegeling zou moeten zijn van de diversiteit van de bevolking in Kaapstad. De groep onderzoekt hoe dit doel verwezenlijkt kan worden en is bezig met het zoeken van fondsen.

Citaat: “As a pioneer teacher at Michael Oak since 1965 I have found it most rewarding to be able to find sponsorship-funding for Waldorf Education to families across the cross-section of South African society who would not otherwise be able to benefit from the special gift that Waldorf Education offers children and parents in the present and into the uncertain future of our world.” (Marion Penfold)

Aanvraag in 2008: Verzoek tot ondersteuning van 4 leerlingen, afkomstig van de Zenzeleni Waldorf School, die op de bovenbouw van de Michael Oak Waldorf School zitten voor een periode van drie jaar: Rand 1997 (ong. € 200) per maand/per kind.

www.michaeloakschool.org.za

Wilt u de kinderen die vanuit de township Khayelitsha naar deze school willen, steunen
vermeld dan bij uw overmaking: Z-A 93720 Michael Oak
Wilt u deze school steunen
vermeld dan bij uw overmaking: Z-A 9218 Michael Oak

meer info over het peetschap...