menu
 winkelmandje 

Giften aan het IHF 

Help mee

Geld geven aan het Internationaal Hulpfonds

Wilt u geld schenken aan het IHF, dan zijn daar verschillende mogelijkheden voor±

  • Donateur worden. Elk bedrag dat u geeft maakt u tot donateur, waarbij het niet uitmaakt of u eenmaal per jaar geld overmaakt dan wel iedere maand of iedere andere termijn. Het geld dat u schenkt kan naar een door u gekozen project gaan of door het IHF een bestemming krijgen.
  • Peet worden van een kind. In dit geval zegt u steun toe aan een bepaald kind voor de tijd dat het betreffende kind naar school gaat, zodat u een afgeronde opleiding mogelijk maakt. Dit is echter niet bij alle projecten mogelijk, en u kunt het peetschap ook delen met anderen. Om allerlei redenen is het niet wenselijk dat u rechtstreeks contact heeft met het kind.
  • Eenmalige schenking. De meest eenvoudige manier van geld schenken, u maakt geld over naar het IHF, u geeft daarbij aan of het voor een bepaald project is dan wel dat het IHF het geld mag toewijzen.
  • Een schenking via een lijfrente. U schenkt via deze lijfrente gedurende 5 jaar een bedrag. De voorwaarde die de belastingdienst daaraan stelt is dat u schenkt aan een ANBI-instelling. Tot 2014 mocht u een lijfrenteschenking alleen aftrekken als deze was vastgelegd bij de notaris. De belastingdienst heeft de regels versoepeld, tegenwoordig mag de lijfrenteschenking via een schriftelijke overeenkomst met de ANBI worden vastgelegd.

Triodos Bank IBAN: NL03 TRIO 0212 1950 50 BIC: TRIONL2U, t.n.v. Internationaal Hulpfonds te Nijmegen. Vermeld a.u.b. dat het om een gift gaat en eventueel om welk project het gaat. Bij een periodieke schenking dient u het RSIN-nummer te vermelden: 8161 17 585.

Na ontvangst van de ingevulde machtiging zenden wij u een bevestiging. Aan het begin van iedere door u aangegeven periode wordt het door u toegezegde bedrag van uw rekening afgeschreven. U kunt een machtiging te allen tijde intrekken door dit aan het IHF te melden. Bent u het met een afschrijving niet eens, dan kunt u dit aan de bank laten weten. Deze zorgt er dan voor dat het bedrag weer op uw rekening wordt teruggestort.

U kunt ook per mail een formulier aanvragen; dat sturen we u dan binnen enkele dagen thuis.

Giften aan het IHF zijn aftrekbaar voor de inkomensbelasting. De belastingdienst merkt onze stichting aan als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).

RSIN-nummer: 8161 17 585 Met een RSIN-nummer kunt u controleren of een instelling (het IHF) de ANBI-status bezit.

Gewone giften zijn alleen aftrekbaar voor zover deze hoger zijn dan de drempel van 1% van uw inkomen; periodieke giften zijn in hun geheel aftrekbaar. Zie hieronder voor meer informatie en de website van de belastingdienst.

Schenkt u op jaarbasis € 30 of meer, dan heeft u recht op ontvangst van De rOndbrief, ons halfjaarlijkse tijdschrift, die kunt u dan thuisgestuurd krijgen. U kunt deze ook als pdf per E/mail toegestuurd krijgen of downloaden van onze site.

Door de inzet van Vrijwilligers zijn de kosten van het IHF laag, gemiddeld ca. 10%.