menu
 winkelmandje 

Centre for Creative Education (CCE), Zuid-Afrika, Kaapstad 

Zuidelijk Afrika

In Kaapstad (Zuid-Afrika) is het Centre for Creative Education gevestigd. Naast een fulltime en parttime lerarenopleiding biedt dit centrum cursussen voor kleuter- en peuterleidsters, leidsters in de kinderopvang en een euritmieopleiding.

In 2009 studeren er ruim 170 studenten bij het CCE.

Veel mensen realiseren zich dat een goede schoolopleiding de sleutel is voor de toekomst van Afrika. De meeste studenten die studeren bij het CCE zijn zelf als kind slecht opgeleid en weinig gemotiveerd door de moeilijke omstandigheden op de scholen tijdens de apartheid. Het is voor velen een openbaring om te zien dat je door de vrijeschoolpedagogiek met kwaliteit en enthousiasme veel kunt bereiken, zelfs met weinig middelen.

Er zijn veel nieuwe goedopgeleide vrijeschool leraren nodig want het aantal vrijescholen groeit, vooral in Zuid-Afrika. Naast een aantal 'oude' scholen zijn er vanaf 1994, na het afschaffen van de apartheid, veel nieuwe scholen gestart. In de townships en op het platteland van Zuid-Afrika is een groeiende belangstelling voor dit soort onderwijs. Ook zijn er in de townships veel kinderopvangcentra, peuter- en kleuterscholen die werken vanuit de vrijeschoolpedagogiek.

Naast het werk in het Centre in Kaapstad gaan drie maal per jaar 2 leerkrachten van deze lerarenopleiding naar Nairobi in Kenia om daar in modules van twee weken bijscholing te geven in vrijeschool onderwijs. Gediplomeerde kleuterleidsters en leerkrachten (45 !) uit Kenia, Tanzania en Uganda krijgen na drie jaar volgen van deze cursussen hun felbegeerde 'Waldorf Certificate'.

link outwww.cfce.org.za