menu
 winkelmandje 

WOW 2024 

komende WOW acties

Mundo Feliz - Santiago - Chili

Mundo Feliz is een kinderopvang-project in één van de kwetsbaarste wijken van Santiago. Dagelijks komen zo’n honderdtal kinderen, van baby tot zeven jaar, naar deze opvangplaats.

De buurt is erg onveilig. Criminaliteit, geweld, drugsgebruik zijn er aan de orde van de dag. De kleintjes worden vaak aan hun lot overgelaten. Huiselijk geweld, misbruik, drugsverslavingen: het komt in veel gezinnen voor. Vaak gaat het om kinderen van alleenstaande (tiener-)moeders. Voor de opvang wordt van de ouders simpelweg geen financiële vergoeding gevraagd.

Binnen de muren van Mundo Feliz zijn de kinderen veilig. Maar er is sprake van trauma’s. Om deze kinderen een gezondere oriëntatie in het leven te geven, zijn de begeleidsters opgeleid in crisispedagogie. Zo kunnen deze kinderen stap voor stap vertrouwen opbouwen. Met bijvoorbeeld schilderen, euritmie, kringspelletjes, tekenen en zingen, wil men deze kinderen helpen om met vreugde en vertrouwen te leren.

De aanpak van Mundo Feliz slaat goed aan. Sinds april 2023 zijn ook begeleidsters van andere

opvanglocaties in de stad met de opleiding in de Waldorf-crisispedagogie begonnen. De vraag is zo groot dat mogelijk 12 andere opvang-locaties in de komende tijd aansluiten. U kunt Mundo Feliz ook steunen!

Bambusa School - Hanoi - Vietnam

In Hanoi ligt de Bambusa Steiner Inspired school. Een groeiende school waar zo’n 50 kleuters

dagelijks te vinden zijn. In de buurt van de school is er afgelopen jaar voor tientallen jaren een groot stuk grond gepacht waarop sinds dit jaar een eerste klas met 10 leerlingen gestart is. De bedoeling is dat de rest van de school, alle kleuterklassen, daar in de toekomst ook naar toe verhuizen.

De school heeft de droom om het stuk grond te verbouwen tot een grote BD tuin waarop groente en fruit verbouwd wordt om op school te gebruiken in de maaltijden die geserveerd worden aan de leerlingen en leerkrachten. Ook is de wens om er kippen te laten rondscharrelen en om de eieren

dan aan ouders en aan buurtbewoners te verkopen De wil en de wens is groot van de school. Ervaring en kennis ontbreekt helaas. Wie kan de school met raad en daad helpen? Of wie kan er financieel helpen zodat er BD cursussen gevolgd en materialen kunnen worden gekocht?

The breede centre - Zuid-Afrika

Dit project is een initiatief van een voormalig vrijeschool kleuterjuf. In het dorp Mc Gregor in de

Westkaap woont het hoogste aantal inwoners met het foetale alcohol syndroom. Dit heeft ernstig effect op de ontwikkeling van de hersenen. Zij zag hoe veel jonge kinderen werden verwaarloosd en te veel achterstand in ontwikkeling hadden opgelopen nog voor dat zij aan de kleuterschool begonnen. Ook krijgen deze kinderen eenzijdige voeding en daardoor te weinig voedingsstoffen binnen. Veel ouders zijn ongeletterd.

Daarop richtte zij een Educare op: een voorschoolse opvang. Ze runt twee klasjes met hart en ziel. Betrekt moeders bij de opvang en geeft ouderavonden over

opvoeding. De kinderen worden de hele dag opgevangen en krijgen volwaardige maaltijden. Inmiddels is ze uit de twee klasjes gegroeid en is er een inzameling gehouden voor twee grote nieuwe lokalen. Er is nog geen geld om deze in te richten. Helpt u mee?

Tashi Waldorf School - Nepal

Tashi Waldorf school in Kathmandu was 20 jaar geleden de eerste vrijeschool in Nepal. Maar het is geen eenvoudige opgave om de pioniersfase van de school te ontgroeien: de aardbeving van

2015, veelvuldige personeelswisselingen en de pandemie hebben de school in een hele moeilijke positie achtergelaten waar het niet altijd lukt om de salarissen van de leerkrachten uit te betalen bijvoorbeeld.

Dil Maya, de schoolleider en juf van klas 3, wil nu graag een biodynamische tuin aanleggen om de kinderen op school van een gezonde maaltijd te kunnen voorzien mede doordat de prijzen van vers voedsel zeer hoog zijn. Maar grond moet geleased worden, gereedschappen en zaaigoed aangeschaft. Hiervoor vraagt ze de hulp van de vrijeschoolgemeenschap in Nederland.

Wie kan helpen om Tashi te ondersteunen bij het starten van een schooltuin die voorziet in gezonde maaltijden voor de kinderen van de school?

Kuphunzitsa Village School - Malawi

In een kleine gemeenschap bij Domasi wordt er binnenkort begonnen met de bouw van de

Kuphunzitsa Village School wat “eerste levensbehoefte” betekent. Er is reeds een kindertehuis waar 17 kinderen wonen. Er zullen er in totaal wel 100 kinderen uit de regio naar de school komen. Onder leiding van twee kleuterjuffen worden de lessen meestal buiten gehouden, alleen als het regent mogen ze gebruik maken van het tehuis. Dat zal niet vaak voorkomen helaas, want ook Malawi lijdt het laatste jaar onder hevige droogte.

Alle ouders zijn betrokken bij de oprichting en de organisatie van de school. Ze deden een training in samenwerking t.b.v. de relatie met

de kinderen en kozen samen de eerste leraren. Zij zullen de komende jaren ter plaatse opgeleid worden door geroutineerde leraren van de Waldorf lerarenopleiding in Nairobi.

In afwachting van de bouw is er al een kleine watertoren gebouwd en een klein bureautje, waar een –geleende – computer staat. Ook is het kindertehuis fris in de verf gezet. En er zijn al schooluniformen in de maak. Voor de materiële behoeften van die school is natuurlijk veel geld nodig. En voor de opleiding en het verblijf van de opleiders.

Amantykira - Brazilië

Vrijeschool Amantikyra is een klein schooltje in het bergachtige binnenland van Brazilië, dat

momenteel lesgeeft aan leerlingen van de eerste tot en met de vierde klas. De school probeert dat te doen op een manier die past bij de (natuurlijke) omgeving. Zo krijgen de kinderen les over zwart bewustzijn, inheemse dans en werken ze met materialen uit de omgeving, zoals bamboe.

Ongeveer de helft van de leerlingen ontvangt een beurs. De meeste van deze leerlingen leven in moeilijke omstandigheden en zouden zonder deze beurs niet naar de school kunnen gaan. Omdat het maar een klein schooltje is, staan de mogelijkheden om beurzen te verstrekken onder druk. Helpt

u Amantikyra ook deze leerlingen binnenboord te houden?