menu
 winkelmandje 

Zuid west Azië en Kaukasus 

India, Pakistan, Nepal, Kaukasus

Het IHF is betrokken bij de volgende projecten in India:

Andere vrijescholen in India zijn: Tridha en Inodai in Mumbai; de Bangalore Steinerschool in Bangalore (waaraan nog drie aparte kleuterschooltjes verbonden zijn elders in de stad) de PuneSteinerschool in Pune. Incidenteel ontvangt het IHF een hulpvraag van deze scholen, maar zij hebben meer contact met andere vrijeschool-gerelateerde fondsen in andere westerse landen.

In Pakistan wordt de volgende school ondersteund:

Pakistan, Green Earth Roshnischool

In Nepal zijn drie door het IHF ondersteunde scholen:

Wilt u één van bovenstaande scholen of India/Nepal in het algemeen helpen, dan kunt u geld overmaken onder codenummer 8280 (ZuidWest Azië), met vermelding om welke school en/of welk land het gaat.