menu
 winkelmandje 

Periodieke gift regelen 

Geld schenken

Periodieke gift regelen

Om tot een schenkingsovereenkomst voor periodieke giften te komen doorloopt u de volgende stappen:

Download de overeenkomst periodieke gift (pdf) via deze link en sla deze op op uw pc. Vanaf uw computer kunt u het bestand openen, digitaal invullen, opslaan en printen.

De overeenkomst bestaat uit twee exemplaren, één voor u (schenker) en één voor ons (ontvanger). Deze staan onder elkaar. Vul beide volledig in en onderteken ze.

Stuur beide exemplaren per e-mail naar of in een envelop met postzegel naar:

Stichting Internationaal Hulpfonds (IHF)
Broerdijk 148
6523 HE, Nijmegen

Wij vullen uw overeenkomst aan. Onder andere met een transactienummer, dat u ook moet invullen bij uw belastingaangifte. Ook het RSIN-nummer, een unieke nummer dat de Belastingdienst aan het goede doel geeft, moet ingevuld worden bij uw belastingaangifte. Het RSIN van IHF is: 816117585.

U ontvangt uw exemplaar na verwerking en ondertekening onzerzijds retour. Wij adviseren u deze overeenkomst goed te bewaren in uw administratie. De Belastingdienst kan u namelijk vragen deze te overleggen.
NB. U hoeft deze formulieren niet naar de belastingdienst te sturen.

Vragen?

Heeft u nog vragen dan kunt u contact opnemen met Meriam van Herpen via of bellen (024-7851982 of 0640062918).

Goed om te weten

Als periodiek schenker ontvangt u bovendien (mits uw jaarlijkse gift minimaal 30,- euro bedraagt): 2x per jaar de nieuwsbrief, de rOndbrief.
Het jaarlijkse bedrag hoeft niet in één keer te worden voldaan. Het bedrag kan per maand, kwartaal of jaar worden betaald.
De Belastingdienst heeft bepaald dat eerder gedane giften in het lopende kalenderjaar, maar voor de ingangsdatum van de overeenkomst, niet mee tellen voor de periodieke gift in dat kalenderjaar.