menu
 winkelmandje 

Mediterranee 

Projecten van het IHF

Na het uiteenvallen van de Sovjetunie in 1991 ontstonden er naast Rusland opnieuw zelfstandige republieken.

Antropofische initiatieven, zoals vrijescholen, heilpedagogische en sociaaltherapeutische instellingen, landbouwprojecten die gedeeltelijk al in de twintiger en dertiger jaren van de vorige eeuw wortelen, vindt men in Midden- en Oost-Europa in:

Het Internationaal Hulpfonds ondersteunt op aanvraag initiatieven in deze landen als zij aan de criteria van het IHF voldoen. Op dit moment werkt het IHF nauwer samen met Armenië, Bosnië, Georgië, Oekraïne en Slowakije. Dit beeld kan snel veranderen wanneer er een nieuw, urgent verzoek uit een ander land ingewilligd wordt of een bestaand project een zekere mate van stabiliteit bereikt heeft.