menu
 winkelmandje 

Oost-Europa 

Projecten van het IHF

Na het uiteenvallen van de Sovjetunie in 1991 ontstonden er naast Rusland opnieuw zelfstandige republieken.

Antropofische initiatieven, zoals vrijescholen, heilpedagogische en sociaaltherapeutische instellingen, landbouwprojecten die gedeeltelijk al in de twintiger en dertiger jaren van de vorige eeuw wortelen, vindt men in Midden- en Oost-Europa in:

Rusland

de Baltische staten

Polen

Tsjechië

Hongarije

Slovenië

Kroatië

Servië

Albanië

Bulgarije

Roemenië

Moldavië

Het Internationaal Hulpfonds ondersteunt op aanvraag initiatieven in deze landen als zij aan de criteria van het IHF voldoen. Op dit moment werkt het IHF nauwer samen met Armenië, Bosnië, Georgië, Oekraïne en Slowakije. Dit beeld kan snel veranderen wanneer er een nieuw, urgent verzoek uit een ander land ingewilligd wordt of een bestaand project een zekere mate van stabiliteit bereikt heeft.

Reisverslagen

Hieronder vindt u reisverslagen van de medewerkers van het IHF. De verslagen zijn in PDF-formaat en openen in een nieuw venster.

Bezoek aan Moskou, door Googyke van de Schoot.pdf

Bezoek uit Jerevan (Armenië).pdf