menu
 winkelmandje 

Zuid-Amerika 

Projecten van het IHF

In vele landen van dit reusachtige continent zijn vrijescholen te vinden. De eersten ontstonden vanaf 1940 in Brazilië, Argentinië, Colombia, Chili en Peru met als stichters voornamelijk uit Duitsland uitgeweken mensen, die zich niet met het toenmalige regime konden verenigen en veelal zelf als leerling op een vrije school hadden gezeten. Vanaf 2005 zijn er initiatieven in Midden-Amerika gestart, die inmiddels al aardig aan het wortel schieten zijn.

De meeste vrijescholen zijn te vinden in Brazilië (ca 45), gevolgd door Argentinië, Colombia, Peru, Chili, Mexico,Urugay, Ecuador en vanaf 2005 in Costa Rica, Nicaragua, Guatemala en El Salvador. De oprichting van een kleuterschool in Panama is in voorbereiding.

Opleidingsinstituten tot vrijeschoolleraar zijn gevestigd in Cuernavaca / Mexico en in Cali/Colombia. Chili biedt de mogelijkheid om opgeleid te worden tot euritmist.

Bijzonder zijn diverse wijkontwikkelingsprojecten , die de vrijeschoolpedagogie in hun programma’s verwerken. Dit zijn o.a.: in São Paulo/Brazilië Estrella Nova en Monte Azul, in Lima/Peru Aynimundo (dit quechawoord betekent ‘ik help jou, opdat jij daarna anderen kunt helpen’) en in Bogotá/Colombia Corporación Educativa Social Waldorf Bogotá (ofwel CES-Waldorf).

In Sào Paulo, Buenos Aires en Lima zijn enkele uitstekende vrijescholen waar het hele trajact t/m klas 12 doorlopen kan worden. Het bezoeken van deze scholen is helaas alleen mogelijk voor kinderen van rijke ouders. Geleidelijk aan hebben steeds enkele leerkrachten met groepjes ouders zich van deze scholen losgemaakt en zijn scholen gaan stichten met het doel ook kinderen uit achterstandswijken en van inheemse indianenafkomst een kans te geven. Het IHF biedt uitsluitend hulp aan deze laatste categorie scholen.

Argentinië

Buenos Aires

Brazilië

Botucatu

bij Nova Friburgo

Paraty

Santos

Teresópolis

Colombia

Bogotá

Ecuador

Peru

In 1940 is door de rijke,uit Duitsland naar Lima geëmigreerde, familie Spittler de Escuela Waldorf Lima opgericht. (In Latijns-Amerika worden vrijescholen Waldorfscholen genoemd, naar de plek waar de eerste vrijeschool in Duitsland startte.)

Ook in Lima werd het een familie van groot-industriëlen door de waterpompenfabriek, die zijn producten aan heel Zuid-Amerika leverde. Voor de school werden klasseleerkrachten en vakdocenten uit Duitsland aangetrokken, en binnen enkele jaren stond daar een school met een kleuterafdeling, een lagere en een middelbare school. Deze school werd en wordt nog steeds bezocht door kinderen van ouders uit de rijkere milieus.

Vanuit deze school zijn er afsplitsingen ontstaan, waaronder de twee scholen, waarmee het IHF een band opgebouwd heeft: Colegio Micael, Escuela Iniykusiry en Casita de Juegos. Alle scholen bevinden zich in Lima.
Enkele kleinkinderen van de oprichter zijn docent op de Escuela Waldorf Lima en geven uitstekende bijscholingscursussen in diverse landen in Midden- en Zuid-Amerika.