Jaaroverzichten / ANBI 

Archief  

ANBI

Stichting Internationaal Hulpfonds is door de Belastingdienst aangemerkt als een 'Algemeen Nut Beogende Instelling' (ANBI). Donaties en giften van particulieren vallen daardoor onder de giftenaftrek voor de inkomstenbelasting en zijn vrijgesteld van schenkingsrecht.

Meer informatie over de ANBI-status van het IHF vindt u op de site kennisbank filantropie:

RSIN-nummer: 8161 17 585

Met een RSIN-nummer kunt u controleren of een instelling (het IHF) de ANBI-status bezit. Bij een periodieke schenking dient u dit nummer te vermelden.

Gewone giften zijn alleen aftrekbaar voor zover deze hoger zijn dan de drempel van 1% van uw inkomen; periodieke giften zijn in hun geheel aftrekbaar. Zie hieronder voor meer informatie en de website van de belastingdienst.

Het jaarverslag wordt u gratis toegezonden, de rOndbrief ontvangt u bij een minimumbijdrage van € 30 per jaar.


Jaarverslag 2017

jaarverslag ihf 2017.pdf


Jaarverslag 2016

jaarverslag ihf 2016.pdf


Jaarverslag 2015

Ook dit jaar hebben veel vaste donateurs hun schenking voortgezet. Daarnaast hebben wij veel nieuwe donateurs mogen verwelkomen, sommigen met een eenmalige schenking, anderen met een regelmatige bijdrage. Ook ontvingen wij weer enkele legaten.

Donaties aan het IHF komen rechtstreeks terecht bij vrijeschool projecten over de gehele wereld. Veel projecten elders geven blijk van grote wilskracht en doorzettingsvermogen, waardoor zij ook in moeilijke omstandigheden in staat zijn hun werk voort te zetten. Dank zij onze donateurs zijn wij in staat die projecten te ondersteunen, waardoor heel veel kinderen zich vrij kunnen ontwikkelen zodat zij later een waardevolle bijdrage kunnen leveren aan de maatschappij waarin zij leven.

Opvallend is dat weer regelmatig geld wordt aangevraagd en ook geschonken voor opleiding en bijscholing van leerkrachten.

jaarverslag 2015 .pdf


Jaarverslag 2014

De gevolgen van de economische recessie waren ook in 2014 nog merkbaar. Des te waardevoller is het dat zoveel donateurs hartverwarmend en verrassend zijn blijven schenken. Het werk van het IHF kon hierdoor worden voortgezet. Ook in de projecten wereldwijd blijkt een enorme wil om in moeilijke tijden toch door te gaan. Heel veel kinderen worden hierdoor gesteund in hun ontwikkeling en dat geeft hoop.

Donaties aan het IHF komen rechtstreeks terecht bij vrijeschool projecten over de gehele wereld. Opvallend is dat steeds vaker geld wordt aangevraagd en ook geschonken voor opleiding en bijscholing van leerkrachten.

jaarverslag 2014.pdf

jaarverslag financiën 2014.pdf


Stichting Internationaal Hulpfonds
voor vrijeschoolpedagogie
Guldenstraat 16
6532 RL Nijmegen
06 2697 2310

Triodos Bank: 21.21.95.050
IBAN: NL03 TRIO 0212 1950 50
BIC: TRIONL2U

ING-bank: 3.892 918
IBAN: NL81 INGB 000 3892 918
BIC: INGBNL2A

Klik hier voor de gratis reader als u de PDF-bestanden niet kunt openen.

pagina afdrukkenShare on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInTell a friend

Internationaal Hulpfonds 2003-2018

naar bovennaar de bovenkant van de pagina...